Enter your keyword

dr. Senija Milišić


moderna historija, historiografija
E-mail: senija.milisic@iis.unsa.ba

Individualni projekti

 • Emancipacija muslimanske Žene u Bosni i Hercegovini nakon oslobođenja 1947-1952.-s posebnim osvrtom na skidanje zara i feredže
 • Institucionalizacija nauke u Bosni i Hercegovini (1945-1958)
 • Bosanskohercegovački naučnici 1945-1974.-Život i djelo
 • Igman 1992-1993.

Aktuelni projekat

Zločini nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu prema Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača

Zajednički projekti

 • Hronologija najvažnijih događaja iz istorije Bosne i Hercegovine 1971.-1979. godine
 • Zatvori i logori u Bosni i Hercegovini 1941.-1945.
 • Kulturna djelatnost u Bosni i Hercegovini 1945.-1950.
 • Slovenci v Bosni in Hercegovini, Sarajevo, 2007.

francuski, latinski, italijanski

Monografije

 • Institucionalizacija nauke u Bosni i Hercegovini 1945-1958., Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2007.
 • Kulturna djelatnost u Bosni i Hercegovni 1945-1950, Zalihica, Sarajevo, 2012. –
 • Nauka i naučne ustanove u Bosni i Hercegovini (1945.-1958.)“, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2015.

Naučni i stručni radovi

 1. Izvori i literatura o problemima emancipacije muslimanske žene u Bosni i Hercegovini, u: Prilozi, 18, Sarajevo, 1981., 273-284., ćir. (Quellen und Literatur zu Emanzipation-problemen der mohamedanischen Frauen in Bosnien und Herzegowina)
 2. Organizacija Antifašističkog fronta žena u Sarajevu 1945-1950. godine, u: Sarajevo u socijalističkoj Jugoslaviji, tom II, knjiga 1, Sarajevo, 1988., 295.-315., lat.
 3. Bosanskohercegovačka kultura i svijet, u: Bosna i Hercegovina i svijet, Sarajevo, 1996., 211.-217., lat. (Culture of Bosnia and Herzegovina and the World)
 4. Emancipacija muslimanske žene u Bosni i Hercegovini. Poseban osvrt na skidanje zara i feredže, u: Urbano biće Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1996., 137.-143., lat. (Emancipation of Moslem Women in Bosnia and Herzegovina. Special review on taking of a Moslem woman's veil)
 5. Antifašizam Mostara u Drugom svjetskom ratu, u: Hercegovina, 9, Mostar, 1997., 238.-241., lat.
 6. Drugi svjetski rat i genocid nad Bošnjacima Šipova 1941-1945. godine, u: Bošnjaci Šipova kroz istoriju, Zbornik radova sa Prvog naučnog simpozijuma «Bošnjaci Šipova kroz historiju», održanog 21. novembra 1998. godine u Sarajevu, Zenica, 1999., 133.-155., lat.
 7. O pitanju emancipacije muslimanske žene u Bosni i Hercegovini, u: Prilozi Contributions, 28, Sarajevo, 1999., 225.-241., lat. (Emancipation of Muslim Woman in Bosnia and Herzegovina)
 8. O pitanju emancipacije muslimanske žene u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata, u: Znakovi vremena, 6, Sarajevo, 1999., 167.-170., lat. –
 9. Historiografska literatura o Bosni i Hercegovini objavljena u zemlji i inostranstvu, a koja se odnosi na socijalistički period (1945-1992), The historiography literature about Bosnia-Herzegovina published in the country and abroad relating the Socialist period (1945-1992), u: Prilozi Contributions, 29, Sarajevo, 2000., 183.-206., lat.
 10. Istoriografska literatura u Bosni i Hercegovini koja se odnosi na socijalistički period (1945-1992), Naučni skup: Historiografija u Bosni i Hercegovini od 1990. do 2003. godine, Sarajevo, 2003., 87.-97.
 11. Stradanje Bošnjaka i njihovih kulturnih i verskih objekata, u: Godišnjak BKZ Preporod, Sarajevo, 2003., 132-137.
 12. O razvoju nauke, prosvjete i kulture u Bosni i Hercegovini 1943.-2003. godine, u: Prilozi, 33, Institut za istoriju, Sarajevo, 2004., 265-274.
 13. Assumptions of institutinalizations of science in Bosnia and Herzegovina (1878-1958), u: International symposium Bosnia and Herzegovina from past to present 28-30. April, Çanakkale, 2005., 329.-334.
 14. Bosanskohercegovačka nauka u 19. stoljeću, u: Saznanja, časopis za istoriju, Tuzla, 1, 2005., 141.-146.
 15. Problem istraživanja nauke u Bosni i Hercegovini poslije 1945. u: Naučni skup: Istorijska nauka o Bosni i Hercegovini u razdoblju 1990-2000., Sarajevo, 30. i 31. oktobar 2001., ANU BiH, Posebna izdanja, knjiga CXX, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 36, Sarajevo, 2003., 175.-178. (izašlo iz štampe 2006.)
 16. Srebrenica kao posljedica odnosa i djelovanja međunarodne zajednice spram Bosne i Hercegovine, Istraživanja, 1, Mostar, 2006., 87-97. Izvod iz referata podnesenog na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica jula 1995.-pouke budućim generacijama“, Srebrenica-Sarajevo, 11-15. juli 2005. godine
 17. Nastanak i razvoj visokoškolskih i naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata (1945-1958) u: Tito i Bosna i Hercegovina, Regionalni naučni skup, Zbornik radova, Sarajevo, 2006., 325-333.
 18. Glavni problemi historije Bosne i Hercegovine, Istraživanja, 2, Mostar, 2007., 331-333.
 19. Razvoj prosvjete, nauke i kulture u Bosni i Hercegovini 1945-2003. godine u: Naučni skup Bosna i Hercegovina prije i nakon ZAVNOBiH-a, Sarajevo, 23. i 24. novembar 2003., Sarajevo, 2007., 321-328.
 20. Promjene u svakodnevnom životu stanovnika Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske vladavine, u: II Uluslararasi balkan Türkoloji Sempoziyum Bildirileri: Interaction of Turkish and other civilisations in the Balkans during the pre-ottoman period and in the first ottoman century, Mostar, 2-7. 9. 2002., Prizren, Bal-Tam, 2007., 383-385.
 21. Društvo onih kojih „nema“, u: Merhamet (1945-1946), Sarajevo, mart 2008., jubilarni broj, 35-36.
 22. O nekim implikacijama sukoba sa Informbiroom, u: Istorijsko ne staljinizmu, Okrugli stol, Zbornik radova, Sarajevo, 2008., 97-109.
 23. Genocid: Pripreme i poricanje, Uvod u realiziranje genocida i zatvaranje kruga genocida, Istraživanja, 3, Mostar, 2008., 101-116. Izvod iz referata podnesenog na VII bijenalnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravovremeno reagovanje na genocid-istraživanje genocida i njegova prevencija“, Sarajevo, 9-13. jula 2007. godine
 24. Genocid: pripreme i poricanje, Uvod u realizaciju genocida i zatvaranje kruga genocida, u: Ljudska prava, broj 1-4, Sarajevo, 2008. godine, 205-225. –
 25. Nastanak i razvoj visokoškolskih i naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata (1945-1958), Pregled, 2, 2011, 83-96.
 26. Primjeri tolerancije, pomoći, pokušaja zaštite progonjenih (O jednom malo poznatom dokumentu), u: Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, 6-7, Sarajevo, 2015; 183-188.
 27. O izučavanju tema iz Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (Nad knjigom Elija Taubera, Holokaust u Bosni i Hercegovini), u: Glasnik Arhivā i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLV, Sarajevo, 2015, 309-326.
 28. Podrivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, u: Pregled, 1, 2016., 69-79. –
 29. Dekonstrukcija povijesti, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2016., 128-156.
 30. Razvoj nauke i naučnih ustanova u Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata, Zbornik radova sa naučnog skupa: Hercegovački naučnici i tradicija istraživanja u Hercegovini, održanog u Mostaru 11-12.12.2015. godine, Mostar, 2015., 39-53.
 31. Stradanje Roma prema Zemaljskoj komisiji za Bosnu i Hercegovinu za utvrđivanje zločina okupatora i njihovh pomagača (1944-1947), Arhivska praksa, 20, Tuzla, 2027., 518-542.