Enter your keyword

dr. Enes Dedić


E-mail: enes.dedic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 11.12.1988.
Mjesto rođenja: Postojna

 • 1995-1996 O.Š. „Dragotin Kettej“, Ilirska Bistrica, Slovenija
 • 1996-2003 O.Š. „10. Oktobar“, Sanski Most, Bosna i Hercegovina
 • 2003-2007 J.U. „Opća Gimnazija“, Sanski Most, Bosna i Hercegovina
 • 2007-2011 Odsjek za historiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (Naslov diplomskog rada: „Karavanska trgovina na Balkanu u srednjem vijeku“, mentor: doc.dr. Esad Kurtović)
 • 2011-2013 Odsjek za historiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (Naslov magistarskog rada: „Konavoski rat“, mentor: prof. dr. Esad Kurtović)
 • 2013- Odsjek za historiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (Naslov doktorske disertacije: „Bosansko kraljevstvo i Srpska despotovina (1402-1459. godine)“, mentor: prof. dr. Esad Kurtović)

Engleski jezik – aktivno znanje (sa certifikatom)

Njemački jezik – elementarno znanje

– decembar 2014 – decembar 2015 Institut za istoriju, Sarajevo (pripravnik)

– Od septembra 2016. godine zaposlen u Insitutu za istoriju u zvanju stručnog saradnika za stariju historiju (srednji vijek).

I Članci i rasprave

 1. „Učestalost ženskih imena u srednjovjekovnoj Bosni“, Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2, Sarajevo 2014, 63-74.
 2. “Susret civilizacija. Pad bosanskog kraljevstva“, Godišnjak BZK Preporod, 13/2013,Sarajevo 2014, 289 – 294.
 3. “Privjesak evropskog urbaniteta: Gradovi srednjovjekovne Bosne kao integralni dio urbaniteta istočno-centralne Evrope“, Bosna Franciscana 41, Sarajevo 2014, 167-196.
 4. “Sanica u srednjem vijeku”, Godišnjak BZK Preporod XIV, Sarajevo 2014, 353-362.
 5. “Toponomastička građa srednjovjekovne Bosne”, Historijska traganja 15, Institut za istoriju, Sarajevo 2015, 161-195.
 6. “Područje rijeke Krivaje kroz medievalnu produkciju”, Rijeka Krivaja kroz prošlost – Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu – Udruženje za modernu povijest, Sarajevo 2016, 31-48.
 7. „Učestalost ženskih imena u srednjovjekovnoj Bosni“, Žene u srednjovjekovnoj Bosni – Zbornik radova, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo 2016, 53-64.

II Prikazi, kritike i recenzije

 1. “Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol. 29, Zagreb 2011, 495 str.“, Bosna Franciscana XX/37, Sarajevo 2012, 358-360.
 2. “Značajan jubilej historije Bosne i Hercegovine: Prilozi, br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011., 466 str.”, Godišnjak BZK Preporod, XII/2012 Sarajevo 2012, 489-492.
 3. “Dubravko Lovrenović, Stećci: bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka, Rabic, Sarajevo, 2009, 312 str.”. Radovi XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 440-442.
 4. “Dubravko Lovrenović, Bosanska kvadratura kruga, Dobra knjiga – Synopsis, Sarajevo– Zagreb, 2012, 496 str.”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 41, Sarajevo 2012, 276-277.
 5. “Niko Kapetanić, Konavle u XV stoljeću, Matica hrvatska Konavle, Gruda 2011, 274 str.”, Bosna Franciscana 37/XXI, Sarajevo 2013, 296-298.
 6. “Esad Kurtović, Knjiga o vlasima Bobanima / A book about Bobani Vlachs, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Sarajevo 2012, Pregled 1/2013, Sarajevo 2013, 273-276.
 7. “Đuro Tošić, Srednjovjekovna turobna svakodnevnica (od prostitutke, preko vještice do vampira), Istorijski institut Beograd, Edicija Studije knj. 6, Beograd 2012, 370 str.”, Bosna Franciscana 39/XXI, Sarajevo 2013, 357-360.
 8. “Stari gradovi Bosne i Hercegovine – Old castles of Bosnia and Herzegovina, ur: Ferhat Mulabegović (Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2012)”, Slovo I/1, Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta u Sarajevu (STAFF), Sarajevo 2014, 79-82.
 9. “Pedeset godina Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1963. – 2013. (istorijat i bibliografija izdanja), urednik: Dževad Juzbašić; priredile Melisa Forić, Minela Đelmo, ANUBiH CBI, Sarajevo 2013, 170.“, Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2,450-452, Sarajevo 2014
 10. „Nenad Vekarić, Vlastela grada Dubrovnika, Svezak 1: Korijeni, struktura i razvoj dubrovačkog plemstva, Svezak 2: Vlasteoski rodovi (A-L), Svezak 3: Vlasteoski rodovi (M-Z), HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Posebna izdanja, Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice, Knjiga 17, Svezak 1-3, Zagreb-Dubrovnik 2011-2012, 352, 336, 384“, Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2, 421 – 425, Sarajevo 2014
 11. „Zrinka Pešorda Vardić, U predvorju vlasti. Dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku, HAZU Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku – Hrvatski institut za povijest, ZagrebDubrovnik 2012, 240.“, Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2, 415-418, Sarajevo 2014
 12. „Zbornik radova: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva, ur: Ante Birin, Hrvatski institut za povijest – Katoličko bogoslovni fakultet u Sarajevu, Zagreb 2013, 294“, Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2, 425-429, Sarajevo 2014
 13. „Иницијал-часопис за средњовековне студије, Књига 1, Центар за напредне средњовековне студије, Београд 2013, 348.“, Bosna Franciscana 40/XXII, 408-411, Sarajevo 2014.
 14. „Radivoj Radić, Iz Crigrada u srpske zemlje-Studije iz vizantijske i srpske istorije, Biblioteka Jazon, knjiga V, Beograd 2012, 261“ Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Elektronska izdanja Serija: Prikazi i osvrti, Svezak 6, Sarajevo 2014, 1-5.
 15. „Radovi, knjiga XVII/3 (Historija, Historija Umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, 509“, Gračanički Glasnik XIX/38, Gračanica 2014, 207-211)
 16. „Mirsad Sijarić, Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, Sarajevo 2014“, Bosna Franciscana 41, Sarajevo 2014, 437-439.
 17. „Međunarodni naučni skup Šefik Bešlagić i stećci“, Bosna Franciscana 40/XXII, Sarajevo 2014, 390-396.
 18. “Božidar Šekularac, Crna Gora u doba Balšića, Cetinje 2011, 318, Enes Dedić, Prilozi 44, Institut za istoriju, Sarajevo 2015, 212-216.

IV Članci u medijima

 1. Enes Dedić writtes: On the occasion of 550 years of Ottoman conquest od medieval Bosnia; „At the turn of the epochs. Political and cultural relationes between Bosnian Kindgdom and Ottoman Empire“, The Bosnia Times, December 26, 2013.
 2. „Iz rane prošlosti Sanice“, MojUSK, 13. 12. 2013.
 3. „Zaštita životne sredine u srednjovjekovnoj Srebrenici“, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, 5. 6. 2014.
 4. „Slovo u čast srednjovjekovnog bosanskog konja“, MojUSK, 10. 6. 2014.

V Učešće na naučnim skupovima

 1. Okrugli sto: „Žene u srednjovjekovnoj Bosni“, organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, „Učestalost ženskih imena u srednjovjekovnoj Bosni“, Filozofski fakultet u Sarajevu, 8. novembar 2012.
 2. Međunarodni naučni skup: „Međunarodni naučni skup Šefik Bešlagić i stećci“, organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, „Naše starine i stećci“, Filozofski fakultet u Sarajevu, 9. – 10. maj. 2014.
 3. Okrugi sto: „Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)“, Organizator: Institut za istoriju Sarajevo“, „Udruženje za modernu historiju Sarajevo“, „Područje rijeke Krivaje kroz medijevalnu produkciju“ Olovo, 19. septembar 2014.
 4. Medievistička radionica: „Druga medievistička znanstvena radionica“. Organizatori: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu, „Parcijalna historiografija: Odnosi Bosne i Despotovine (1402-1459) kroz objektiv dosadašnjih pristupa“, Rijeka 10-11. oktobar 2014.
 5. II Slavistički kongres: “Povelja kralja Tvrtka I Dubrovniku – 10. april 1378: diplomatička analiza, prijevod, kontekst, historiografske kontroverze”, Organizator: Slavistički komitet, Sarajevo, 28-30. maj 2015.

VI Održana predavanja

 1. Predavanje: “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, Organizator: Zavičajni Muzej u Travniku, Manifestacija: “Ljeto na starom gradu –obilježavanje 550 godina od prvog pomena Travnika u pisanim izvorima i od pada Bosanskogkraljevstva”, Travnik 3. juni 2013. Predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 2. Predavanje: “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, Organizator: Fakultet humanističkih nauka, Mostar 21. maj 2013. Predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 3. Predavanje: “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, Organizator: Muzej grada Zenice, Zenica 13. maj 2013. Predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 4. Predavanje: “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, Organizator: Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 24. april 2013. Predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 5. Ljetna škola: “Demitologizacija nacija i identiteta: Bosna i Hercegovina u evropskom srednjem vijeku”. Organizator: TPO Fondacija-Filozofski fakultet u Zenici, Predavanje: “Bosna i Despotovina: Faktografija i ideologija na primjeru ključnih mitologema o srpskoj srednjovjekovnoj Bosni”, Jajce, 15-19. juli 2016 ..

VII Promocije publikacija

 1. Promocija knjige: „Vlasi Bobani“, autor: Esad Kurtović, Organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Filozofski fakultet Sarajevo, 13. mart 2013; Izlaganje: “Nekoliko riječi o početnim poglavljima knjige Vlasi Bobani prof. dr. Esada Kurtovića”.
 2. Promocija knjige: “Konj u srednjovjekovnoj Bosni”, autor: Esad Kurtović, Organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Filozofski fakultet Sarajevo, 26. juni 2014.
 3. Promocija knjige: “Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”, autor: Šefik Bešlagić, Organizator: Zavičajni muzej Travnik, 3. juni 2016.
 4. Promocija knjige: “Žene u srednjovjekovnoj Bosni”, ur: Emir. O. Filipović, Organizator: TPO Fondacija, Dom kulture Jajce, 15. juli 2016.
 5. Promocija knjige: “Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”, autor: Šefik Bešlagić, Zavičajni muzej Visoko, Arnautovići, 20. juli 2016.