Izdavaštvo


Muhamed Ali-pasa – Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu

Muhamed Ali-paša – Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu

Ovaj putopis je slika određenog vremena, političke situacije i njihovog viđenja, ovaj put, iz ugla jednog arapskog princa. Donosi nam dosta detaljno opise prirodnih ljepota, kulturnih tekovina, kao i odnos muslimana i pravoslavnih prema austro-ugarskoj vlasti...

Putopis ima: 87 str.

Format: 23 cm

Izdavač: Institut za istoriju – Istorijski arhiv Sarajevo

Sarajevo 2008.


Leon Bilinski - Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog

Leon Biliński - Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilińskog

Posebna izdanja EDICIJA MEMOARI Knjiga 1.

Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo

Za izdavača: Husnija Kamberović

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović

Recenzenti: Iljas Hadžibegović, Husnija Kamberović

Naslov originala: "WSPOMNIENIAI DOKUMENTY - Tom I 1846-1914", Warszawa, 1924.

Prijevod s poljskog: Zdravka Zlodi

Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner - Srebrenica nakon genocida

Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner - Srebrenica nakon genocida

Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo, 2015.

(Historijske monografije, Knjiga 13)

ISBN 978-9958-649-23-3; COBISS.BH-ID 22192390


Tomislav Išek - Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva

Tomislav Išek - Mjesto i uloga Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata (1918.-1941.)

Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo, 2015.

(Historijske monografije, Knjiga 12)

ISBN 978-9958-649-20-2; COBISS.BH-ID 21891334


Enes Omerović - Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921)

Enes Omerović - Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921)

Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo, 2015.

(Historijske monografije, Knjiga 11)

ISBN 978-9958-649-19-6; COBISS.BH-ID 21891078


Hannes Grandits - Multikonfesionalna Hercegovina. Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu

Hannes Grandits - Multikonfesionalna Hercegovina. Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Institut za istoriju, Sarajevo, 2014.

(Historijske monografije, Knjiga 10)

ISBN 978-9958-649-18-9; COBISS.BH-ID 21534726


Amra Čusto - Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-45. i 1992-95.

Amra Čusto - Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-45. i 1992-95. - Komparativna analiza.

Izdavači: Institut za istoriju, Sarajevo i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 2013.

(Historijske monografije, Knjiga 9)

ISBN 978-9958-649-16-5; COBISS.BH-ID 20601606


Edin Radušić - Bosna i Hercegovina u britanskoj politici.

Edin Radušić - Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od 1857. do 1878. godine - Od branitelja i zaštitnika do tužioca i sudije.

Institut za istoriju Sarajevo, 2013.

(Historijske monografije, Knjiga 8)

ISBN 978-9958-649-15-8; COBISS.BH-ID 20562950


Dženita Sarač-Rujanac - Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine

Dženita Sarač-Rujanac - Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine

Sarajevo: Institut za istoriju, 2012. - 253 str; 24 cm. - (Historijske monografije ; knj. 7)

Bilješka o autorici: str. 253. - Bibliografija: str. 231-242 i uz tekst;

ISBN 978-9958-649-12-7; COBISS.BH-ID 19330822


Vera Katz - Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945. - 1953.

Vera Katz - Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945. - 1953.

Sarajevo: Institut za istoriju, 2011. - 431 str; graf. prikazi 24 cm. - (Historijske monografije; knj. 6)

Bilješka o autorici: str. 231. - Bibliografija: str. 407-418; bibliografske i druge bilješke uz tekst;

ISBN 978-9958-649-08-0; COBISS.BH-ID 18917894


Admir Mulaosmanović – Bihaćka Krajina: 1971. - 1991.

Admir Mulaosmanović – Bihaćka Krajina: 1971. - 1991. (utjecaj politike i političkih elita na privredni razvoj).

Sarajevo: Institut za istoriju, 2010. – 159 str; ilustr. 25 cm. – (Historijske monografije; knj. 5)

Bibliografija: str. 145–151 i bilješke uz tekst;

ISBN 978-9958-649-05-9; COBISS.BH-ID 18394374


Esad Kurtović – Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača.

Esad Kurtović – Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača.

Sarajevo: Institut za istoriju, 2009. - 526 str; 24 cm. – (Historijske monografije; knj. 4)

Bibliografija: str. 481–506 i uz tekst;

ISBN 978-9958-649-01-1; COBISS.BH-ID 17413382


Robert J. Donia – Sarajevo: Biografija grada

Robert J. Donia – Sarajevo: Biografija grada

Ova knjiga predstavlja političku historiju i kumulativnu biografiju onih koji su izvršili najveći uticaj na Sarajevo. Identificira glavne aktere koji su utjecali na Sarajevo i opisuje njihova dostignuća i zavještanja. Historija grada je prikazana hronološki kao i u pojedinačnim poglavljima...

Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo 2006. Knjiga ima 462 str. Format: 24 cm


Pejo Ćošković - Crkva bosanska u XV. stoljeću.

Pejo Ćošković - Crkva bosanska u XV. stoljeću.

Sarajevo: Institut za istoriju, 2005 - 560 str: ilustr. 24 cm - (Historijske monografije; knj. 2)

Bibliografija: str. 460-533; Bibliografske i druge bilješke uz tekst;

ISBN 9958-9642-6-0; COBISS.BH-ID 14584326


Iljas Hadžibegović - Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća.

Iljas Hadžibegović - Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća.

Sarajevo: Institut za istoriju, 2004 - 354 str: ilustr; 24 cm - (Historijske monografije; knj.1)

Bibliografija: str. 333-338; Bibliografske i druge bilješke uz tekst;

ISBN 9958-9642-2-8; COBISS.BH-ID 12895494


Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi): zbornik radova

Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi): zbornik radova

Institut za istoriju Sarajevo; Udruženje za modernu historiju (UMHIS), 2016.

Posebna izdanja - Knjiga 14

Glavni i odgovorni urednik: Mr. Aida Ramić

ISBN 978-9958-649-25-7 (Institut za istoriju), ISBN 978-9926-8082-0-4 (Udruženje za modernu historiju); COBISS.BH-ID 22954502


Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i perspektive : zbornik radova = Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven : Konferenzbeiträge

Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i perspektive : zbornik radova = Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven : Konferenzbeiträge

Institut za istoriju Sarajevo, 2015.

Posebna izdanja - Knjiga 13

Glavni i odgovorni urednik: Mr. Enes S. Omerović

ISBN 978-9958-649-24-0; COBISS.BH-ID 22442246


Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine

Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine

Institut za istoriju Sarajevo, 2014.

Posebna izdanja - Knjiga 11

Glavni i odgovorni urednik: Mr. Sedad Bešlija

ISBN 978-9958-649-17-2; COBISS.BH-ID 21269510


Spomenica Ibrahima Karabegovića

Spomenica Ibrahima Karabegovića

Institut za istoriju Sarajevo, 2013.

Posebna izdanja - Knjiga 10

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović

ISBN 978-9958-649-14-1; COBISS.BH-ID 20424198


BiH 1941 - Novi pogledi

BiH 1941 - Novi pogledi : zbornik radova.

Institut za istoriju Sarajevo, 2012.

Posebna izdanja - Knjiga 9

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović

ISBN 978-9958-649-13-4; COBISS.BH-ID 19872006


Identitet BiH kroz historiju

Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju - dio 2

Institut za istoriju Sarajevo, 2011.

Posebna izdanja - Knjiga 8

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović

ISBN 978-9958-649-10-3; COBISS.BH-ID 19111686


Identitet BiH kroz historiju

Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju - dio 1

Institut za istoriju Sarajevo, 2011.

Posebna izdanja - Knjiga 8

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović

ISBN 978-9958-649-10-3; COBISS.BH-ID 19111686


Bosna i Hercegovina iznevjerena tradicija

Bosna i Hercegovina iznevjerena tradicija

Institut za istoriju Sarajevo, 2011.

Posebna izdanja - Knjiga 7

Glavni i odgovorni urednik: Husnija Kamberović

ISBN 978-9958-649-09-7; COBISS.BH-ID 19050758


Husnija Kamberović - Hod po trnju : iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća.

Husnija Kamberović - Hod po trnju : iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća.

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 6)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka : zbornik radova.

Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka : zbornik radova.

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 5)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije : zbornik radova.

Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije : zbornik radova.

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 4)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


60 godina od završetka Drugog svjetskog rata: Kako se sjećati 1945. godine : zbornik radova.

60 godina od završetka Drugog svjetskog rata: Kako se sjećati 1945. godine : zbornik radova.

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 3)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Berman, David M. - Heroji Treće gimnazije : ratna škola u Sarajevu 1992-1995.

Berman, David M. - Heroji Treće gimnazije : ratna škola u Sarajevu 1992-1995.

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 2)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Historijski mitovi na Balkanu

Historijski mitovi na Balkanu

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 1)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Sefarad 92

Sefarad 92

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo;)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu : zbornik radova.

Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu : zbornik radova.

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518


Raif Dizdarević - Put u raspad

Raif Dizdarević - Put u raspad : stenogrami izlaganja Raifa Dizdarevića u raspravama iza zatvorenih vrata državnog i političkog vrha Jugoslavije

Institut za istoriju, 2011. - 388 str; ilustr. 25 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 1)

Bilješka o autoru: str. 380-381;

ISBN 978-9958-649-11-0; COBISS.BH-ID 19232518

Raif Dizdarević - Put u raspad

Gdje se mogu kupiti izdanja Instituta za istoriju?

Izdanja Instituta za istoriju se mogu nabaviti u Institutu u ulici Alipašina 9, Sarajevo, knjižarama u Sarajevu (Svjetlost, Ulica Titova), Tuzli (Knjižara Centar, Trg žrtava Srebrenice br. 4) i Mostaru (Knjižara Mutevelić, Ulica Adema Buće br. 13), te poručiti putem e-mail: institut.za.istoriju@bih.net.ba ili nauka@bih.net.ba

U prilogu se nalazi cjenovnik izdanja Instituta za istoriju (pdf):

Cjenovnik (pdf)