Enter your keyword

Međunarodna redakcija 
Admir Mulaosmanović, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
amulaosmanovic@ius.edu.ba (brojevi 17 i 18)
Iva Lučić, Univerzitet u Stockholmu, Stockholm,
iva.lucic@edu.uu.se (brojevi 17 i 18)
Amila Kasumović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
amila.kasumovic@ff.unsa.ba (broj 18)
Dženita Sarač-Rujanac, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba (brojevi 17 i 18)
Sabina Veladžić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
sabina.veladzic@iis.unsa.ba (broj 18)
Hana Younis, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
hana.younis@iis.unsa.ba (broj 17)
Sedad Bešlija, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
sedad.beslija@iis.unsa.ba (broj 17)

Glavni i odgovorni urednik
Muhamed Nametak, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
muhamed.nametak@iis.unsa.ba (brojevi 17 i 18)

Sekretar 
Nedim Rabić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
nedim.rabic@iis.unsa.ba (broj 17)
Mehmed Hodžić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Bosna i Hercegovina,
mehmed.hodzic@iis.unsa.ba (broj 18)