Enter your keyword

Historijska traganja br. 7

Historijska traganja br. 7

Br. 7, Sarajevo 2011.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
MUHIDIN PELESIĆ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije 5

Članci • Articles

Mustafa Imamović
ZEMALJSKI ŠTATUT U USTAVNOJ HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
THE PROVINCIAL CONSTITUTION IN THE POLITICAL HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
11
Amir Duranović
HISTORIJSKA 1910. GODINA. POGLED U SARAJEVSKU ŠTAMPU
HISTORICAL YEAR 1910. A LOOK INTO THE SARAJEVO PRESS
41
Zoran Grijak
O POČECIMA DJELOVANJA HRVATSKE NARODNE ZAJEDNICE I HRVATSKE KATOLIČKE UDRUGE U PARLAMENTARNIM UVJETIMAON
THE BEGINNING OF FUNCTIONING OF THE CROATIAN NATIONAL COMMUNITY AND THE CROATIAN CATHOLIC UNION IN PARLIAMENTARY CONDITIONS
73
Stjepan Matković
HRVATSKI POGLEDI NA UVOĐENJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG SABORA
CROATIAN VIEWS ON THE INSTITUTING OF THE PARLIAMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
119
Seka Brkljača
PARADOKSI PROVEDBE VIDOVDANSKOG USTAVA IZ 1921. U BOSNI I HERCEGOVINI
PARADOXES OF THE IMPLEMENTATION OF THE 1921 VIDOVDAN CONSTITUTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
135
Vera Katz
USTAVNO-PRAVNI I POLITIČKI POLOŽAJ BOSNE I HERCEGOVINE PREMA USTAVIMA FNRJ I NR BiH 1946. GODINE
THE CONSTUTIONAL, LEGAL AND POLITICAL POSITION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO THE 1946 CONSTITUTIONS OF THE FEDERAL PEOPLE’S REPUBLIC OF YUGOSLAVIA AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
159
Sabina Veladžić
DESTABILIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KRAJEM OSAMDESETIH GODINA 20. STOLJEĆA. – “STVARANJE PREDUSLOVA” ZA TRONACIONALNU DEZINTEGRACIJU
THE DESTABILIZATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE LATE 1980-IES – “THE CREATION OF PRECONDITIONS” FOR TRI-NATIONAL DISINTEGRATION
201
Edin Omerčić
ALTERNATIVNA POLITIČKA SCENA U BOSNI I HERCEGOVINI (UDRUŽENJE ZA JUGOSLAVENSKU DEMOKRATSKU INICIJATIVU, PRETPARLAMENT JUGOSLAVIJE, FORUM ZA ETNIČKE ODNOSE)
THE ALTERNATIVE POLITICAL SCENE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (THE ASSOCIATION FOR YUGOSLAV DEMOCRATIC INITIATIVE, PRE-PARLIAMENT OF YUGOSLAVIA, FORUM FOR ETHNIC RELATIONS)
231
Upute autorima priloga 241