Enter your keyword

Historijska traganja br. 6

Historijska traganja br. 6

Br. 6, Sarajevo 2010.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
RADMILA RADIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Institute of Recent History of Serbia,Beograd
SERGEY ROMANENKO, Institute of Economy – Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
MUHIDIN PELESIĆ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije

Članci • Articles

Amila Kasumović
ZEMALJSKA PRIPADNOST STANOVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U PRVIM GODINAMA AUSTROUGARSKE UPRAVE
LANDESANGEHÖRIGKEIT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’S PEOPLE DURING THE FIRST YEARS OF AUSTRO-HUNGARIAN RULE

Mina Kujović
PRIVREMENO IZMJEŠTANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKE DJECE U SLAVONIJU (1917-1920) PREMA GRAĐI ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE
TEMPORARY RELOCATION OF BOSNIAN AND HERZEGOVINIAN CHILDREN TO SLAVONIA (1917-1920) ACCORDING TO THE SOURCES FROM THE ARCHIVES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Denis Bećirović
PRILOG PROUČAVANJU KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA BOŠNJAKA U PRVIM GODINAMA POSTOJANJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM VIOLATION OF THE BOSNIAKS DURING THE FIRST YEARS OF EXISTENCE OF THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES

Xavier Bougarel
REIS I VEO: JEDNA VJERSKA POLEMIKA U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU DVA RATA
THE GRAND MUFTI AND THE VEIL: A RELIGIOUS CONTROVERSY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN THE TWO WARS

Husnija Kamberović
“DŽEMALA BIJEDIĆA TREBA KAZNITI’’ – POKUŠAJ POLITIČKE DISKREDITACIJE DŽEMALA BIJEDIĆA 1962. GODINE
“DŽEMAL BIJEDIĆ SHOULD BE PUNISHED’’ – AN ATTEMPT TO POLITICALLY DISCREDIT DŽEMAL BIJEDIĆ IN 1962