Enter your keyword

Historijska traganja br. 3

Historijska traganja br. 3

Br. 3, Sarajevo 2009.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
Damir Agičić, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
Adnan Velagić, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
Muhidin Pelesić, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
Vera Katz, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
Aida Ličina, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača:
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije

Godina 1918. − BOSANSKOHERCEGOVAČKO ISKUSTVO

Ibrahim Karabegović
KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA – HISTORIJSKA REALNOST THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENIANS – A HISTORICAL REALITY

Tomislav Išek
NEKOLIKO NAPOMENA O POSEBNOSTI USTROJA BOSNE I HERCEGOVINE U NOVOVJEKOVNOM RAZDOBLJU (1878-2008)
SOME REMARKS RELATING THE PARTICULARITY OF CONSTITUTIONAL STRUCTURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD FROM 1878 TO 2008

Zijad Šehić
BOSANCI I HERCEGOVCI U VOJNOJ ORGANIZACIJI AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE U POSLJEDNJOJ RATNOJ GODINI
BOSNIANS AND HERZEGOVINIANS IN THE MILITARY ORGANISATION OF AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE IN THE FINAL YEAR OF WWI

Muhidin Pelesić
DRIJEMANJE NA RAMENU VREMENA ili ŽUDNJA ZA VLAŠĆU PREDVODNIKA IZNAD NADA I STRAHOVA SUNARODNJAKA (Bošnjački političari u prevratničkom vremenu sloma Imperije i rođenja Kraljevine)

SNOOZE ON SHOULDER TIME or THE LEADERS΄ POWER DRIVE SET ABOVE THE HOPES AND FEARS OF PEOPLE (Bosniak politicians in the turbulent time of the collapse of an Empire and the birth of Kingdom)

Husnija Kamberović
PROJUGOSLAVENSKA STRUJA MEĐU MUSLIMANSKIM POLITIČARIMA1918. GODINE
PRO-YUGOSLAV TENDENCIES AMONG THE MUSLIM POLITICIANS IN 1918

Vera Katz
HRVATI U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA UJEDINJENJU 1918. GODINE
ATTITUDE OF THE CROATS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE UNIFICATION OF 1918.

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U BOSNI I HERCEGOVINI I STVARANJE NOVE DRŽAVE (KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA) 1918. GODINE
THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE CREATION OF A NEW STATE (THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENIANS) THE 1918

Seka Brkljača
NEKE KARAKTERISTIKE INTEGRACIJSKIH PROCESA BOSNE I HERCEGOVINE U NOVU DRŽAVU, KRALJEVINU SRBA, HRVATA I SLOVENACA / JUGOSLAVIJU
SOME CHARACTERISTICS OF THE INTEGRATION PROCESSES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA INTO A NEW STATE – THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENIANS / YUGOSLAVIA

Enes S. Omerović
ELEMENTI REPRESIJE U RADU NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I NARODNE VLADE ZA
BOSNU I HERCEGOVINU
ELEMENTS OF REPRESSION IN THE FUNCTIONING OF THE PEOPLE΄S COUNCIL OF SLOVENIANS, CROATS AND SERBS FOR BOSNIA AND
HERZEGOVINA

Mina Kujović
SPEKULACIJE SA RASPODJELOM HRANE U SANSKOM MOSTU
SPECULATIONS WITH DISTRIBUTION OF FOOD IN SANSKI MOST

Andrej Rodinis
RECIKLIRANJE MEMORIJE NARODA – (Odnos prema uredskim arhivima nakon 1918. godine)
RECICLYNG THE PEOPLE΄S MEMORY – (Attitude towards administrative archives after 1918)

IZLOŽBA: BOSNA I HERCEGOVINA 1918. GODINE Autor: Andrej Rodinis
THE EXHIBITION: BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 1918 Author: Andrej Rodinis