Enter your keyword

Historijska traganja br. 13

Historijska traganja br. 13

Br. 13, Sarajevo 2014.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN JAHIĆ, Filozofski fakultet, Tuzla / Faculty of Philosophy, Tuzla
ENES PELIDIJA, Filozofski fakultet, Sarajevo / Faculty of Philosophy, Sarajevo
RADMILA RADIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Institute of Recent History of Serbia,Beograd
SERGEY ROMANENKO, Institute of Economy – Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Članci • Articles

Edin Omerčić
BOSNA I HERCEGOVINA U POLITIČKOJ PROJEKCIJI INTELEKTUALNIH KRUGOVA (1992-1995)
BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE POLITICAL PROJECTION OF INTELLECTUAL CIRCLES (1992-1995)

Merisa Karović-Babić
ZLOČINI NAD CIVILIMA U SARAJEVU POČINJENI MODIFICIRANIM AVIOBOMBAMA
CRIMES AGAINST CIVILIANS IN SARAJEVO COMMITTED WITH MODIFIED AIR BOMBS

Mina Kujović
ŠKOLA RADA – ODJEK NOVOG SVJETSKOG PEDAGOŠKOG POKRETA U SARAJEVU
WORK SCHOOL – REFLECTION OF NEW WORLD PEDAGOGICAL MOVEMENT IN SARAJEVO

Hana Younis
POLOŽAJ ŽENE U POSLJEDNJIM DESETLJEĆIMA OSMANSKE UPRAVE U SARAJEVU – S POSEBNIM OSVRTOM NA ŽIVOT DAŠE JELIĆ
THE POSITION OF WOMEN DURING THE LAST DECADES OF THE OTTOMAN RULE IN SARAJEVO – WITH SPECIAL REFERENCE TO THE LIFE OF DAŠA JELIĆ