Enter your keyword

Historijska traganja br. 10

Historijska traganja br. 10

Br. 10, Sarajevo 2012.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
RADMILA RADIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Institute of Recent History of Serbia,Beograd
SERGEY ROMANENKO, Institute of Economy – Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ENES PELIDIJA, Filozofski fakultet, Sarajevo / Faculty of Philosophy, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Članci • Articles

Marko Pijović
DEMISTIFICIRANJE “ETNICITETA”
DEMYSTIFYING “ETHNICITY”

Hatice Oruç
NAHIJA LIMSKI NIKŠIĆI U GRANICAMA BOSANSKOG I HERCEGOVAČKOG SANDŽAKA U 15. I 16. STOLJEĆU
THE NAHIYAH OF LIMSKI NIKŠIĆI WITHIN THE BOUNDARIES OF THE BOSNIAN AND HERZEGOVINIAN SANJAK IN THE 15TH AND 16TH CENTURY

Muhamed Nametak
JAVNA OKUPLJANJA U SARAJEVU 1945-1948.
PUBLIC GATHERINGS IN SARAJEVO 1945-1948

Admir Mulaosmanović
NA PUTU KA NEZAVISNOSTI. REFERENDUM U BOSNI I HERCEGOVINI
ON THE WAY TO INDEPENDENCE. THE REFERENDUM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vera Katz – Aida Ličina Ramić
DESET BROJEVA ‘’HISTORIJSKIH TRAGANJA’’ (2008-2012), ČASOPISA INSTITUTA ZA ISTORIJU U SARAJEVU
TEN VOLUMES OF HISTORICAL SEARCHES (2008-2012), YOURNAL OF THE INSTITUTE FOR HISTORY IN SARAJEVO