Enter your keyword

U Brčkom promovirana izdanja Instituta za historiju UNSA

U Brčkom promovirana izdanja Instituta za historiju UNSA

U petak, 27.9.2019. godine u Domu Islahijet u Brčkom održana je promocija najnovijih izdanja Instituta za historiju UNSA. Organizatori promocije bili su Institut i BZK “Preporod” Brčko. Na početku promocije ispred domaćina obratio se Edin Jašarević, predsjednik BZK “Preporod” Brčko koji je gostima poželio dobrodošlicu. Uz njega, učesnike programa srdačno je dočekao i Ćazim Suljević, …read more →

Dr. Enes S. Omerović na naučnoj konferenciji u Poljskoj

Dr. Enes S. Omerović na naučnoj konferenciji u Poljskoj

      Dr. Enes S. Omerović, naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu sudjelovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Bidgošću (Poljska). U organizaciji Instituta za historiju i međunarodne odnose Univerziteta u Bidgošću i Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, 25. i 26. septembra 2019. godine u Bidgošću održana je konferencija pod naslovom …read more →

U Visokom promovirana izdanja Instituta za historiju

U Visokom promovirana izdanja Instituta za historiju

        U utorak, 24.9.2019. godine u Kulturnom centru “Altindag” u Visokom održana je promocija najnovijih izdanja Instituta za historiju UNSA. Organizatori promocije bili su Institut i Zavičajni muzej Visoko. Na početku promocije koju su u velikom broju posjetili Visočani pozdravnim govorom ispred domaćina obratila se Mubera Imamović-Pulo, v.d. direktorica Zavičajnog muzeja Visoko. …read more →

U Sarajevu promovisano kapitalno djelo ”Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ Esada Kurtovića

U Sarajevu promovisano kapitalno djelo ”Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ Esada Kurtovića

U Sarajevu je održana promocija kapitalnog djela “Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III) autora Esada Kurtovića, u izdanju Instituta za historiju UNSA i Historijskog arhiva Sarajevo, a sastoji se od dokumenata značajnih za političku, privrednu i kulturnu historiju BiH. Projekt je plod saradnje Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Historijskog arhiva Sarajevo i Filozofskog …read more →

Predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine “Isa-beg Ishaković” u posjeti Institutu za historiju

Predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine “Isa-beg Ishaković” u posjeti Institutu za historiju

U posjeti Institutu za historiju boravio je Elvis Pivić, predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković. U razgovoru sa dr. Sedadom Bešlijom, v.d. direktora Instituta, gosp. Pivić se zahvalio stručnjacima iz oblasti osmanskog perioda na angažmanu i saradnji u naučnoj elaboraciji i afirmaciji u proteklih nekoliko godina historijskog lika i djela Isa-bega Ishakovića, utemeljitelja …read more →

Mr. Edin Omerčić u stručnoj posjeti Beogradu

Mr. Edin Omerčić u stručnoj posjeti Beogradu

Mr. Edin Omerčić, viši stručni saradnik u Institutu za historiju, boravio je u KROKODILovoj rezidenciji u Beogradu, a u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma. Tokom boravka u Beogradu je pregledavao štampu iz razdoblja 1990. i 1991. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, a u sklopu putovanja je posjetio kolege u beogradskom Institutu …read more →

Saradnici Instituta učestvovali u projektu “Arapski jezik u BiH”

Saradnici Instituta učestvovali u projektu “Arapski jezik u BiH”

Dr. Hana Younis, viša naučna saradnica Instituta za historiju uspješno je završila projekat “Arapski jezik u Bosni i Hercegovini” koji predstavlja dio velikog projekta “Arapski u svijetu” pod supervizijom Međunarodnog centra za arapski jezik “Kralj Abdullah bin Abdulaziz” u Rijadu. Osim dr. Younis, o historijatu arapskog jezika u BiH pisali su naučni saradnici Instituta, dr. …read more →