Vera KatzVera Katz

Telefon: ++387 33 651 034

E-mail: vera.katz@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 30.06.1953.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

2006. – PhD – Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju

1986. – Mr.sc. – Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju

1978. – prof. – Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju

1972. – sss – III. Gimnazija – Sarajevo


RADNO ISKUSTVO

Od 1978. – Institut za istoriju u Sarajevu

1996. - 2003. Opća-realna gimnazija Katolički školski centar u Sarajevu


STRANI JEZIK

Engleski jezik


BIBLIOGRAFIJA

I Monografije

1. Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945.-1953. Sarajevo: 2011. Institut za istoriju. 2011. 431.


II Koautorstvo u monografijama

1. Pola stoljeća Instituta za istoriju u Sarajevu. Sarajevo: 2009. Institut za istoriju. 24-33.

2. Katolički školski centar Sarajevo - 15. obljetnica. Sarajevo: 2009. Katolički školski centar – Sarajevo, 118-147.

3. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine / Parlamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina/ Sarajevo: 2010. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. 38-75. (Političko predstavljanje Bosne i Hercegovine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.); Drugi svjetski rat i uspostavljanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine; Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1945.-1990.)

III Članci i rasprave

1. O organizacionom razvoju KPJ u Bosni i Hercegovini (1945-1953). u: Prilozi, br. XX/21. Sarajevo 1985. Institut za istoriju, 227-246.

2. Problemi istraživanja historije SFRJ 1945-1980. u: Časopis za suvremenu povijest, br. 17 (1). Zagreb 1985. Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 75-80.

3. Osnovna obilježja socijalne strukture partijskog članstva u Bosni i Hercegovini 1945-1953. u: Prilozi, br. XXI /22. Sarajevo 1986. Institut za istoriju, 177-196.

4. Numerički pokazatelji strukture partijskog članstva u Bosni i Hercegovini 1945-1953. Prilozi, br. XXII /23. Sarajevo 1987. Institut za istoriju, 193-209.

5. Osnovna obilježja nacionalne strukture članstva KPJ/SKJ u Bosni i Hercegovini 1945-1953. u: Prilozi, br. XXIII/24. Sarajevo 1988. Institut za istoriju, 261-276.

6. O utjecaju 1945. na urbano biće Bosne i Hercegovine – crtice iz građanskog života. Urbano biće Bosne i Hercegovine – zbornik radova. Sarajevo: 1996. Institut za istoriju – Međunarodni centar za mir, 153-159.

7. Bosna i Hercegovina u vrijeme hladnog rata. u: Bosna i svijet – zbornik radova. Sarajevo: 1996. Institut za istoriju, 203-210.

8. Iz prošlosti mostarske čaršije. u: Hercegovina – časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, br. 9. Mostar 1997. Arhiv Hercegovine, 30-34.

9. “Narodna demokracija” u politici KPJ 1949-1952. kroz prizmu mostarske oblasti. u: Hercegovina – časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, br. 10. Mostar 1998. Arhiv Hercegovine, 183-194.

10. Osnovna obilježja agitprop kulture u Bosni i Hercegovini (1945-1948). u: Prilozi, br. 28. Sarajevo: 1999. Institut za istoriju, 211-224.

11. Workshops for the Future. u: Teaching the History of Southeastern Europe. Thessaloniki 2001. Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE), 61-67.

12. Djelovanje HKD Napredak u Bosni i Hercegovini 1945-1949. u: Hereditas Rervm Croaticarvm – ad honorem Mirko Valentić. Zagreb 2003. Hrvatski institut za povijest, 353-361.

13. Selektivna bibliografija o Bosni i Hercegovini poslije Drugog svjetskog rata. u: Historiografija u Bosni i Hercegovini od 1990. do 2003. – zbornik radova. Sarajevo 2003. Die Stiftung für liberale Politik – Friedrich Nauman Stiftung, 33-42.

14. Djelovanje HKD Napredak u Bosni i Hercegovini 1945-1949. u: Hrvatska misao – časopis za umjetnost i znanost, br. 33/24. (nova serija). Sarajevo 2004. Matica hrvatska Sarajevo, 241-255. /pretisak iz: Hereditas Rervm Croaticarvm – ad honorem Mirko Valentić/

15. Historiografija u Bosni i Hercegovini o vremenu poslije Drugog svjetskog rata (publicirana od 1991. do 2003). u: Prispevki za novejšo zgodovino letnik, XLIV. Ljubljana 2004. Inštitut za novejšo zgodovino, 129-135.

16. "Ostaci građanstva" na putu izgradnje socijalizma u Bosni i Hercegovini. u: Prilozi, br. 34. Sarajevo 2005. Institut za istoriju, 197-216.

17. U odbrani države i civilizacijskih postignuća (Defending Country and Civilization's Achievements).. u: BH Telecom. Sarajevo 2005. BH Telecom, 38-73.

18. Komunizam i represija: Sud narodne časti u Bosni i Hercegovini. u: 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine – zbornik radova. Sarajevo 2006. Institut za istoriju, 145-166.

19. Nekoliko dokumenata o stvaranju državne svojine u Bosni i Hercegovini 1945-1946.. u: Prilozi, br. 35. Sarajevo 2006. Institut za istoriju, 141-168.

20. Siromaštvo kao odrednica privrednog razvoja u Bosni i Hercegovini (1945-1950).. u: Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije – zbornik radova. Sarajevo 2007. Institit za istoriju, 321-335.

21. Političke prilike u Bosni i Hercegovini, koje su uvjetovale zabranu rada nacionalnih kulturnih društava s posebnim osvrtom na Napredak (1945-1949).. u: Stoljeće HKD Napredak (1902.-2002.) – zbornik radova. Sarajevo – Zagreb 2007. HKD Napredak – Sarajevo i HKD Napredak – Zagreb, 155-185.

22. General Problems in the History Textbooks of Bosnia and Herzegovina.. in: History, Historiography and History Teaching. Skopje 2007. Association of Historians of Republic of Macedonia, 507-515.

23. Administrativno-teritorijalno uređenje u funkciji organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini (1945-1953).. u: Historijska traganja, br. 1. Sarajevo 2008. Institut za istoriju, 125-178.

24. Život Hrvata u opkoljenom Sarajevu.. u: Časopis za suvremenu povijest, br. 40/1. Zagreb 2008. Hrvatski institut za povijest, 269-280.

25. 25. Kulturno-historijski aspekti digitalizacije kulturne baštine Bosne i Hercegovine.. Prvi međunarodni simpozij: Digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine – zbornik radova. Sarajevo 2008. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu – BH Telecom, 12-14.

26. Ideološka upotreba otkrivanja spomen-ploče Gavrilu Principu u odgoju i obrazovanju generacija u Bosni i Hercegovini. u: Prilozi 37. Sarajevo: 2008. Institut za istoriju. 113-126.

27. Hrvati u Bosni i Hercegovini prema ujedinjenju 1918. godine. u: Historijska traganja 3. Sarajevo: 2009. Institut za istoriju. 107-119.

28. Boris Nilević (1999.-2009.) u: Bosanska vila. Nova serija br. 46-47. juli-decembar 2009. Sarajevo: 2009. SPKD ''Prosvjeta''. 86-87.

29. Tito i nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini. u: Suočavanje sa prošlošću – put ka budućnosti: Istorija Jugoslavije 1918-1991. / Facing the Past, Searching for the Future: The History of Yugoslavia in the 20th Century /. Opatija – Beograd. Sremska Kamenica: 2010. Institute for Historical Justice and Reconciliation – Hague; Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad; Fakultet za evropske pravno-političke studije – Sremska Kamenica. 391-399.

30. Radovi prof. dr. Borisa Nilevića u listu ''Bosanska vila''. u: Historijska traganja 5. Sarajevo: 2010. Institut za istoriju. 221-234.

31. Uspostava komunističke vlasti kao okvir za pojavu ''disidentstva, opozicije i otpora'' na primjeru Bosne i Hercegovine. u: Disidentstvo u suvremenoj povijesti – zbornik radova. Zagreb: 2010. Hrvatski institut za povijest. 163-169.

32. Ustavno – pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine prema Ustavima FNRJ i NR BiH 1946. godine., u: Historijska traganja, br. 7. Sarajevo 2011. Institut za istoriju, 159- 200.

33. Proces demografske tranzicije u Bosni i Hercegovioni. u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju – zbornik radova. Sarajevo: 2011. Institut za istoriju. 273-293.

34. O društvenom položaju žene u Bosni i Hercegovini 1942.-1953. u: Prilozi 40. Sarajevo: 2011. Institut za istoriju. 135-155.

35. Nekoliko primjera ideološke upotrebe ''narodnog prosvjećivanja'' u Hercegovini 1945.-1952. u: Hum i Hercegovina kroz povijest – zbornik radova. Knjiga II. /ur. Ivica Lučić/. Zagreb: 2011. Hrvatski institut za povijest. 509-528.

36. Recent Development in the Historiography of Bosnia and Herzegovina Relating to the Ottoman Empire and their Impact on History Textbooks. in: Religion, Ethnicity and Contested Nationalhood in the Former Ottoman Space. Edited by Jørgen Nielsen. BRILL, Leiden – Boston, 2012, 249-268.

37. Prof. dr. Iljas Hadžibegović – učitelj i prijatelj., u: Radovi, knj. XVI/2, (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo: 2012. Filozofski fakultet. 91-93.

38. Krunoslav Draganović, 1903.-1983., u: Hrvatski narodni godišnjak za 2013. br. 60. Sarajevo 2012. HKD Napredak, 72-80.

39. Deset brojeva Historijskih traganja (2008.-2012.), časopisa Instituta za istoriju u Sarajevu., u: Historijska traganja, br. 10. Sarajevo 2012. Institut za istoriju, 233-257. /koautorstvo s Aidom Ličina/.

40. Konstituiranje komunističke vlasti prema objavljenim dokumentima ZAVNOBiH-a., Historijska traganja, br. 10. Sarajevo 2012. Institut za istoriju, 233-257. /koautorstvo s Aidom Ličina/.

41. Uvođenje radničkih savjeta kao oblika demokratizacije bosanskohercegovačkog društva početkom 50-ih godina 20. stoljeća, u: Spomenica Ibrahima Karabegovića. Sarajevo 2013. Institut za istoriju, 313-342.

42. Platforma o budućoj jugoslavenskoj zajednici (Plan Izetbegović – Gligorov), pogled iz bosanskohercegovačke perspektive, u: Prilozi, br. 42. Sarajevo 2013. Institut za istoriju, 207-226.

43. Društveno-političke prilike u Bosni i Hercegovini tijekom šezdesetih godina 20. stoljeća, u: Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub – zbornik radova. Studia Vrhbosnensia, br. 18. Sarajevo 2014., Katolički bogoslovni fakultet – HKD Napredak – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Glas koncila, 421-439.

44. A Platform on the Future Yugoslav Community (Izetbegovic-Gligorov Plan), A View from the Perspective of Bosnia and Herzegovina, In: POLITEJA No. 4(30) – The Yournal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University / Macedonia in 20th and 21st Century, edited by Mirella Korzeniewska-Wiszniewska / Krakờw 2014, Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, 191-209.

45. Ideological use of the memorial plaques dedicated to Gavrilo Princip in the upbringing and education of generations of youth in Bosnia and Herzegovina, u: Prilozi, br. 43. Sarajevo 2014, Institut za istoriju, 99-111.

46. Bosna i Hercegovina u Jugoslaviji (1943.-1993.) – kratak pregled, u: Slovenija v Jugoslaviji, Zbirka VPOGLEDI 10, uredil Zdenko Čepič. Ljubljana 2015. Inštitut za novejšo zgodovino, 291-317.

47. Odnos komunističke vlasti prema nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini (1944.-1946.), u: „Nijemci“ u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj – nova istraživanja i perspektive – zbornik radova / Konferenzbeiträge: „Die Deutschen“ in Bosnien und Herzegowina und Kroatien – Neue Forschungen und Perspektiven. Sarajevo: Institut za istoriju; Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Tübingen: Zentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa an der Universität. Sarajevo 2015. Institut za istoriju, 359-376.

48. Analiza udžbenika historije u Bosni i Hercegovini / Analysis of History Textbooks in Bosnia and Herzegovina, u: Forum za tranzicijsku pravdu 5 / Forum for Transitional Justice 5, Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?/History textbooks in post-conflict societies: Education for reconciliation? Beograd, decembar/december 2015. Fond za humanitarno pravo / Humanitarian Law Center, 52-63 / 143-155.


IV Kronologije

Kronološke jedinice o poslijeratnom društveno-političkom, privrednom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine od 1963. do 1971. 217-313. u: Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1991-1979. Tom III. 1945-1979. Beograd: 1980. Institut za savremenu istoriju. 432.


V Prikazi i osvrti

1. Galib Šljivo. Klek i Sutorina u međunarodnim odnosima 1815-1878. Filozofski fakultet. Beograd: 1977. 183. u: Prilozi XIV. 14/15. Sarajevo: 1978. Institut za istoriju. 588-591.

2. Najdan Pašić. Socijalističko samoupravljanje u Jugoslaviji. Beograd: 1978. 302. u: Prilozi XV. 16. Sarajevo: 1979. Institut za istoriju. 327-330.

3. Luka Đaković. Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine (na osnovu popisa katoličkog stanovništva 1743. godine). ANU BiH. Građa. Knj. XXIII. Odjeljenje društvenih nauka. knj. 19. Sarajevo: 1979. 697. u: JIČ XVIII. Beograd: 1979. 199-201.

4. John J. Horton. Yugoslavia: World Bibliographical Series. Clio Press. Oxford 1977. p. 195. u: JIČ XVIII. Beograd: 1979. 151-152.

5. Drago Borovčanin. Izgradnja bosanskohercegovačke državnosti u uslovima NOR-a. Sarajevo: 1979. 300. u: Prilozi XVI/17. Sarajevo: 1980.Institut za istoriju. 343.-346.

6. Iljas Hadžibegović. Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. godine. Sarajevo: 1980. 400. u: Prilozi XVII/18. Sarajevo: 1980. Institut za istoriju. 345-348.

7. Charles and Barabara Jelavich. The Establischment of Balkan National States 1804 - 1820. A History of East Central Europe. Volume III. USA. Seatle and London, University of Washington Press, 1977 p 358. u: Istorijski zbornik II. 2. Banja Luka: 1981. Institut za istoriju. 307-310.

8. Robert James Maddox. The New Left and Origins of the Cold War. Princeton University Press. Princeton N. J. London 1973, p 165. u: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine XXXV. Sarajevo: 1984. 158-161.

9. Grupa autora: Klasno-socijalna struktura Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: 1984. 542. u: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine XXXV. Sarajevo: 1984. 155-158.

10. Grupa autora: Klasno-socijalna struktura Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: 1984. 542. u: Radio - Sarajevo III. program 47. Sarajevo: 1984. 472-477.

11. Budimir Miličić. Radnička klasa Sarajeva 1919-1941. Sarajevo: 1985. Institut za istoriju. 445. u: Glasnik Arhiva i arhivskih radnika Bosne i Hercegovine XXVI. Sarajevo: 1986. 277-279.

12. Novica Vojinović. Politički sistem. Titograd 1984. Univerzitetska riječ – Univerzitet „VeljkoVlahović“, 315. u: Istorijski zbornik, br. VII/7. Banja Luka 1986. Institut za istoriju u Banja Luci – Univerzitet „Đuro Pucar Stari“, 266-268.

13. XXVI redovna godišnja skupština Društva istoričara Bosne i Hercegovine. u: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, god. XXXVII. Sarajevo 1988. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine i SOUR „Veselin Masleša“, 193-196.

14. XXVIII skupština Društva istoričara Bosne i Hercegovine. u: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, god. XL-XLI/1989-1990. Sarajevo 1990. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine i SOUR „Veselin Masleša“, 220-223.

15. Ibrahim Tepić. Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878. Sarajevo: 1989. u: Oslobođenje. Sarajevo: 10.2.1990. 15.

16. Tomislav Išek. Hrvatska seljačka stranka u Bosni i Hercegovini 1929- 1941. Sarajevo: 1991. Institut za istoriju. 299. u: Prilozi XXV/27. Sarajevo: 1991. Institut za istoriju. 227-230.

17. Sustavno zanemarivanje hercegovačkih resursa: Vlado Smoljan. Poglavlja iz ekonomske povijesti Hercegovine. Mostar 1996. Gospodarska komora Herceg Bosne, 315. u: Hrvatski narodni godišnjak za 1998. Sarajevo 1997. HKD Napredak, 329-331.

18. Zdenko Radelić. Hrvatska seljačka stranka 1941-1950. Zagreb: 1996. Hrvatski institut za povijest. Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije knj.3. 256. u: Prilozi 28. Sarajevo: 1999. Institut za istoriju. 255-258.

19. Naučni skup: Događanje historije u sjenci balkanskih ratova (Doing History in the Shadow of the Balkan Wars). University of Michigan. Ann Arbor. 18. 1. 1997. u: Prilozi 28. Sarajevo: 1999. Institut za istoriju. 263-269.

20. Vera Kržišnik-Bukić. Bosanski identitet. Sarajevo 1997. 107. u: Prilozi 30. Sarajevo: 2001. Institut za istoriju. 237-240.

21. Prinosi za proučavanje života i djela dr. Ive Pilara. Zagreb: 2001. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar knj. 1. 296. u: Prilozi 31. Sarajevo: 2002. Institut za istoriju. 239-243.

22. Međunarodna konferencija: Balkanska društva u promjenama – upotreba historijskih mitova. Sarajevo: 7-9. 11. 2002. u: Prilozi, br. 31. Sarajevo 2002. Institut za istoriju, 288-290.

23. Hereditas Rervum Croaticarvm – ad honorem Mirko Valentić. Zagreb 2003. Hrvatski institut za povijest, 422. u: Prilozi, br. 32. Sarajevo 2003. Institut za istoriju, 333-341.

24. Godišnjak Pilar – Prinosi za proučavanje života i djela dr. Ive Pilara. Zagreb 2002. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, knj. 2., 297. u: Prilozi, br. 32. Sarajevo 2003. Institut za istoriju, 420-422.

25. Katarina Spehnjak. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945.-1952. Zagreb 2002. Hrvatski institut za povijest. Biblioteka Hrvatska povijesnica. Monografije i studije III/17., 317. u: Prilozi, br. 33. Sarajevo 2004. Institut za istoriju, 336-338.

26. Međunarodni znanstveni skup: Zgodovinopisje v državah naslednicah SFRJ 1991-2003. Ljubljana 18. in 19. Marec 2004. u: Prilozi, br. 33. Sarajevo 2004. Institut za istoriju, 354-357.

27. O zemlji i ljudima novotravničkog kraja: Pavo Jurišić (ur.). Moja zemlja, moji ljudi – Monografija župa novotravničkog kraja. Sarajevo – Novi Travnik 2003. Nadbiskupski ordinarijat – Travnički dekanat, 257. u: Hrvatska misao – časopis za umjetnost i znanost, br. 31-32/23. (nova serija). Sarajevo 2004. Ogranak Matice hrvatske Sarajevo, 213-216.

28. Monografija o Napretku: Tomislav Išek. Mjesto i uloga HKD Napredak u kulturnom životu Hrvata Bosne i Hercegovine (1902.-1918.). Sarajevo 2002. Institut za istoriju – HKD Napredak, 236. u: Hrvatska misao – časopis za umjetnost i znanost, br. 31-32/23.(nova serija). Sarajevo 2004. Ogranak Matice hrvatske Sarajevo, 216-220.

29. Godišnjak za društvnenu istoriju god. IX. sv.1-3. Beograd 2004. Udruženje za društvenu istoriju, 275. u: Prilozi, br. 34. Sarajevo 2005. Institut za istoriju, 443-447.

30. Jugoslavija v hladni vojni: zbornik z znastvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni. Ljubljana, 8.-9. maja 2000 = Jugoslavija in the cold war: the collection of papers at the Scientific Conference Yugoslavija in the Cold War, Ljubljana, 8-9 May 2000 / edited by Jasna Fisher, et al./ 398. Ljubljana 2004. Inštitut za novejšo zgodovino; Toronto University 2004. u: Prilozi, br. 34. Sarajevo 2005. Institut za istoriju, 408-411.

31. Franjo Marić. Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo – Zagreb 2004. Nadbiskupski ordinarijat Vrhbosanski, 1393. u: Prilozi, br. 34. Sarajevo 2005. Institut za istoriju, 424-427.

32. Latinka Perović (ur.). Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. 4. Žene i deca. Beograd 2006. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Biblioteka Helsinške sveske br. 23., 452. u: Prilozi, br. 35. Sarajevo 2006. Institut za istoriju, 264-269.

33. Azra Junuzović. Sarajevske ruže: Ka politici sjećanja (Sarajevo Roses: Towards politics of remembering). /engleski prijevod: Azra Junuzović/. Sarajevo 2006. Arms Print. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 286. u: Prilozi, br. 35. Sarajevo 2006. Institut za istoriju, 361-365.

34. Zdenko Radelić. Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. od zajedništva do razlaza. Zagreb 2006. Hrvatski institut za povijest – Školska knjiga, 701. Prilozi, br. 36. Sarajevo 2007. Institut za istoriju, 244-246.

35. Peter Brinzberger (ur.). Spomen obeležje Nemaca – KIKINDA. München 2005. Danauschwäbisches Archiv, 305. u: Prilozi, br. 36. Sarajevo 2007. Institut za istoriju, 275-277.

36. Zdenko Radelić, et al. Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Zagreb 2006. Hrvatski institut za povijest – Školska knjiga, 575. u: Prilozi, br. 36. Sarajevo 2007. Institut za istoriju, 289-392.

37. Stoljeće HKD Napredak (1902.-2002.) – zbornik radova. Sarajevo – Zagreb 2007. HKD Napredak, 631. u: Prilozi, br. 37. Sarajevo 2008. Institut za istoriju, 282-286.

38. Nataša Milićević, Jugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944-1950. Beograd 2009. Institut za noviju istoriju Srbije, 645. u: Prilozi, br. 39. Sarajevo 2010. Institut za istoriju, 242-245.

39. Godišnjak za društvenu istoriju. god. XVI., sv. 1-3. Beograd 2009. Udruženje za društvenu istoriju, 315. u: Prilozi, br. 39. Sarajevo 2010. Institut za istoriju, 279-283.

40. Stoljeće HKD „Napredak“ Tuzla – zbornik radova. Tuzla 2008. HKD Napredak Tuzla, 223. u: Hrvatski narodni godišnjak za 2011., br. 58. Tuzla 2010. HKD Napredak, 145-151.

41. Disidenstvo u suvremenoj povijesti – zbornik radova. /uredili: Nada Kisić Kolanović, Zdenko Radelić, Katarina Spehnjak/. Zagreb 2011. Hrvatski institut za povijest, 439. u: Prilozi, br. 40. Sarajevo 2011. Institut za istoriju, 433-437.

42. TITO – viđenja i tumačenja / glavna i odgovorna urednica Olga Manojlović Pintar / Beograd 2011. Institut za noviju istoriju Srbije – Arhiv Jugoslavije, 862. u: Prilozi, br. 41. Sarajevo 2012. Institut za istoriju, 339-343.

43. Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ – politička biografija. Mostar 2012. Muzej Hercegovine, 464. u: Prilozi, br. 42. Sarajevo 2013. Institut za istoriju, 268-272.

44. SPOMENICA Ibrahima Karabegovića: zbornk radova / glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović/ Sarajevo 2013. Institut za istoriju, 356. u: Prilozi, br. 42. Sarajevo 2013. Institut za istoriju, 290-293.

45. Prvorazredna politička biografija – Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ – politička biografija. Mostar 2012. Muzej Hercegovine, 464. u: ŽIVOT – časopis za književnost i kulturu god. LX-LXI, br. 1-6. 2012-2013. Sarajevo 2013. Društvo književnika Bosne i Hercegovine, 162-166.

46. Marijan Karaula, Iskušenja Bosne Srebrene: Stradanja bosanskih franjevaca 1944.-1985. Zagreb – Sarajevo 2014. SYNOPSIS – Svjetlo riječi, 566. u: Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, XVI-XVII (2014.-2015.). Sarajevo 2016. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost, 274-276.


VI Učešće na znanstvenim skupovima

1. Doing History in the Shadow of the Balkans Wars. University of Michigan. Ann Arbor: 18. 1. 1997. referat: Scientific Comprehesion Problems of Bosnia and Herzegovina 1945-1955.

2. Dvadeseto stoljeće – stoljeće radničkog pokreta. 35. Linzer Konferenz. Linz: 14-18. 9. 1999.

3. History and Teaching History in the Sotheast Europe. Graz: 1-2. 10. 1999. referat: Teaching of National History in the Multiethnical Society.

4. The Balkan Empires: Commmon heritage. Different heirs. Istanbul: 21-23. 9. 2000. referat: The Byzantine and Ottoman Empairs in the Textbooks of Bosnia and Herzegovina.

5. Yugoslavia: A Look in the Broken Mirror. Who is the ''Other''? Ljubljana: 2-5. 11. 2000. referat: History of the Yugoslavian Countries in the Textbooks of Bosnia and Herzegovina.

6. Religion Education and the View of the Others in Southeast Europe. Thessaloniki: 11-12. 3. 2001. referat: How Religious is Presented and How is the Role of the Religious Factor ( and the Churches ) Evaluated in History Textboooks.

7. History Curriccula and Textbooks in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: 5-8. 4. 2001. referat: Perspectives and Problems of Current History Curricula and Textbooks in Bosnia and Herzegovina.

8. Prvi dijalog historičara BiH: Bosanski trialog povjesničara / historičara. Friedrich Naumann Stiftung. Banja Luka: 17-18. 5. 2003. referat: Mogućnosti zajedničke spremnosti za istraživanje zajedničke prošlosti.

9. Drugi dijalog historičara BiH: Historiografija u Bosni i Hercegovini od 1990. do 2003. godine. Friedrich Naumann Stiftung. Mostar: 25-26. 10. 2003. referat: Selektivna bibliografija o Bosni i Hercegovini poslije Drugog svjetskog rata.

10. Zgodovinopisje v državah naslednicah SFRJ 1991-2004. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana: 17-21. 3. 2004. referat: Historiografija u Bosni i Hercegovini u vremenu nakon disolucije SFRJ.

11. Cooperation programme with South Eastern Europe Research and higer education. The Research Council of Norway Dubrovnik: 6-7. 9. 2004. referat: The Significance of the Project and our Experience of Cooperation with the Department of East European and Oriental Studies of the Universirty in Oslo.

12. Treći dijalog historičara BiH: Modernizacija društva u Bosni i Hercegovini. Friedrich Naumann Stiftung. Neum: 10-12. 9. 2004. referat: Pokušaji modernizacije u Bosni i Hercegovini poslije Drugog svjetskog rata.

13. Historical Myths in the Yugoslav Successor States. Inter University Centre. Dubrovnik: 16-18. 9. 2004.

14. Simposium on ''1912/13'': The impact of historical events upon the changing lives of ordinary citizens. Athens: 5-7 May 2005. referat: The Balkan Wars of 1912-13: A Bosnian-Herzegovian Perspective.

15. Konferencija: 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine? Sarajevo: 12-14. 5. 2005. referat: Komunizam i represija: Sud časti u Bosni i Hercegovini.

16. Conclusion conference: Norwegian Cooperation Programme with South Europe Research and Higher Education. Oslo: 24-25. 5. 2005. referat: The Project's importance and experiences in the cooperation so far.

17. The State of Holocaust Studies in South Easter Europe: Problems, Obstacles and Perspectives. Sarajevo: 27-29. 10. 2006.

18. Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije. Sarajevo: 3-4. 11. 2006. referat: Siromaštvo kao odrednica privrednog razvitka u Bosni i Hercegovini (1945-1950).

19. Prijelomne godine hrvatske povijesti: Počeci domovinskog rata (1990-1991). Zagreb: 23-24.11.2006. referat: Život Hrvata u opkoljenom Sarajevu.

20. Regional Debate on the Judgment by the International Court of Justice on Genocide, Transcript, Humanitarian Law Center, Documentation and memory. Belgrade: Serbia. 29 June 2007, discusion 60-61.

21. Bosna i Hercegovina - zajednica između prošlosti i budućnosti. Uloga obrazovanja. Sarajevo: 16.11.2007. Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. uvodni referat: Izazovi historijskog izučavanja nedave prošlosti.

22. International Conference on History, Historioraphy and History Teaching. Association of Historians of Republic of Macedonia. Skopje: 21-23 November 2007. referat: General Problem in the History Textbooks of Bosnia and Herzegovina.

23. History Education Committee Meeting. Center for Democrarcy and Reconciliation in Southeast Europe. Thessaloniki. Tirana: Albania. 1-3 December 2007. Joit History Project Workbooks.

24. Conference: Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the former Ottoman Space. Istanbul: 1-3 April 2008. Center for European Islamic Thought Faculty of Theology. University of Copenhagen. referat: Recent Developments in the Historiography of Bosnia and Herzegovina Relating the Ottoman Empire and their Impact on History Textbooks.

25. 1918. godina – bosanskohercegovačko iskustvo. Sarajevo: 1. 12. 2008. Institut za istoriju. Tribina. referat: Hrvati u bosanskohercegovačkom iskustvu 1918. godine.

26. IHRJ – CHDR Meeting: Facing the past, Searching the Future. Beograd: 16. -19. 9. 2009. Institute for Historical Yustice and Reconciliation. Referat: Tito i nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini.

27. Međunarodna konferencija: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju. Sarajevo: 25.-26. 9. 2009. Institut za istoriju. Referat: Proces demografske tranzicije u Bosni i Hercegovini – druga polovina 20. stoljeća.

28. Međunarodni znanstveni skup: Hum i Hercegovina kroz povijest. Mostar: 5. i 6. 11. 2009. Hrvatski institut za povijest Zagreb / Sveučilište u Mostaru. Referat: Ideološka uporaba ''narodnog prosvjećivanja'' u Hercegovini (1945.-1952.)

29. Međunarodni znanstveni skup: Disidenstvo u suvremenoj povijesti. Zagreb: 19. 11. 2009. Hrvatski institut za povijest. Referat: Uspostava komunističke vlasti kao okvir za pojavu ''dididenstva, opozicije i otpora'' na primjeru Bosne i Hercegovine.

30. Okrugli stol: prof. dr. Boris Nilević – život i djelo. Sarajevo: 9. 12. 2009. Institut za istoriju. Tribina. Referat: Radovi prof. dr. Borisa Nilevića u listu ''Bosanska vila''.

31. Međunarodni naučni skup: Tito: viđenja i tumačenja. Beograd: 7.-9. 5. 2010. Institut za noviju istoriju Srbije (Beograd), Arhiv Jugoslavije (Beograd) i Südost-Institut (Regensburg). Referat: Historiografski prikaz ličnosti Josipa Broza Tita u Bosni i Hercegovini 1990-2009.

32. Međunarodna znanstvena konferencija: Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću. Gradačac: 21.5. 2010. Institut za istoriju u Sarajevu. Referat: Ustavno-pravni položaj Bosne i Hercegovine 1946-1963.

33. Međunarodna naučna konferencija: Rethinking Late Socialism Socio-Cultural Change and Political Legitimacy in Eastern Europe Sunce in 1960s. Sarajevo: 23- 25. 6. 2010. Institut za istoriju u Sarajevu; Research Group ''Socialism Dictatorship as a World of Meaning'' of the Centre for Contemporary History, potsdam and the Institute of Contemporary History, Prague.

34. Simpozij: Hladni rat – prošlost, sadašnjost, budućnost: Hladni rat 1 – država. Sarajevo – Konjic – Mostar. 2-5. 12. 2010. Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd i Bijenale savremene umjetnosti, Sarajevo. Referat: Mjesto i uloga Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji.

35. Simpozij: Hladni rat – prošlost, sadašnjost, budućnost: Hladni rat 2 – društvo. Beograd – Sarajevo – Konjic. 8-10. 4. 2011. Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd i Bijenale savremene umjetnosti, Sarajevo.

36. Okrugli stol: prof. dr. Iljas Hadžibegović – čovjek, naučnik, pedagog. Sarajevo, 27. 4. 2011. Filozofski fakultet u Sarajevu i Institut za istoriju u Sarajevu. Izlaganje: prof. dr. Iljas Hadžibegović – učitelj i prijatelj.

37. Naučni dijalog: Bosanskohercegovački put k nezavisnosti – dvadeset godina poslije. Izlaganje: Međunarodni okvir za sliku Bosne i Hercegovine (1989.-1992.). Sarajevo: 28.2.2012. Institut za istoriju.


VII Predavanja

1. Middle Class Citizens in the Traditional Period of the Eastablishment of Socialism in Bosnia and Herzegovina from 1945 to 1953. Beč: 21 March 2007. on Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.

2. 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo: 25. 11. 2008. Dom vojske Federacije Bosne i Hercegovine. (prigodan govor)

3. Značaj 25. novembra u povijesti Bosne i Hercegovine. Sarajevo: 6. 12. 2008. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. (pristupno predavanje)

4. Katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1945. godine. Seminar Sustava katoličkih ''Škola za Europu''. Sarajevo: 8. 1. 2010.