Sedad BešlijaSedad Bešlija

E-mail: sedad.beslija@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 12.7.1985.

Mjesto rođenja: Prijedor


OBRAZOVANJE:

- 1991-2000. - Osnovna škola u Prijedoru, Istanbulu i Sarajevu.

- 2000-2004. - Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu.

- 2004-2009. - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju, Studijska grupa: Historija i turski jezik i književnost.

- 2009. Upisan na postdiplomski studij iz historije BiH (smjer: Historija Bosne pod osmanskom vlašću od 15. do kraja 18. stoljeća) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

- 14. maja 2012. godine odbranjen magistarski rad pod naslovom: Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća (mentor prof. dr. Enes Pelidija).

- Decembar 2012. upisao Doktorski studij (III ciklus) na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu – smjer: Historija Bosne od 1463. do 1839. godine.

- 30. novembra 2015. godine odbranjena doktorska disertacija pod naslovom: Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira (1606-1699.) (mentor: prof. dr. Enes Pelidija)


STRANI JEZIK:

Turski jezik - aktivno znanje

Engleski jezik - elementarno znanje

Arapski jezik - elementarno znanje


RADNO ISKUSTVO:

Od 12.10.2009. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za stariju istoriju (osmanski period).

Od septembra 2012. izabran u višeg stručnog saradnika za stariju historiju (osmanski period)

-Od oktobra 2016. godine izabran u zvanje naučnog saradnika za stariju historiju (osmanski period)


BIBLIOGRAFIJA:

Uredništva publikacija

1. Urednik zbornika radova: Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Sarajevo: Institut za istoriju, 2014. (155).

2. Urednik knjige: Muhamed Tajib Okić – Život i djelo autora mr. Kemala Bašića, a izdanju U.G. „Balkanski narodni pogled“, Sarajevo, 2015. (256)

Članci i rasprave

1. Islamska kultura u BiH do kraja XVI stoljeća, Glasnik Rijaseta IZ, br. 5-6, maj/juni 2009, Sarajevo, 2009, (str. 446-459.)

2. Iz života i rada dr. Hazima Šabanovića (u povodu 95 godina od rođenja i 40 godina od smrti velikog naučnika), Glasnik Rijaseta IZ, br. 1-2, januar/februar 2011, Sarajevo, 2011, (str. 89-103.)

3. Doprinos Gračaničkog glasnika izučavanju historije Bosne pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na historiju Gračanice), Gračanički glasnik 31/16., maj 2011, Gračanica, 2011, (str. 200-208.) Referat sa naučnog skupa: Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini (organizatori Institut za istoriju i IK MONOS; Gračanica, 10. Decembar 2010.)

4. Mehterhana i mehteri - prilog historiji osmanske vojne organizacije (s posebnim osvrtom na Bosnu), u: Historijska traganja, 9, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, (str. 9-30.)

5. İstimâlet u Historiji Ibrahima Alajbegovića Pečevije - Prilog izučavanju osmanske istimâlet politike, u: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke sv. 33, Sarajevo: Gazi husrev-begova biblioteka, 2012, (str. 145-166.)

6. Sudbina bosanskih tvrđava u svjetlu istimâlet politike: Bosna i Osmanlije u drugoj polovini 15. stoljeća, u: Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Sarajevo: Institut za istoriju, 2014, 31-57.

7. Prilog za historiju nahije Olovo u 17. stoljeću, u: Rijeka Krivaja kroz prošlost, Sarajevo: Institut za istoriju i Udruženje za modernu historiju, 2016, 81-91.

8. Globalna vjerska politika Osmanlija prema nemuslimanima u 15. stoljeću: od Palestine do Srebrenice, u: Zbornik radova sa naučnog skupa „Ahdnama i ljudska prava“, Fondacija Alast i Medžlis IZ Sanski Most, Sanski Most, 2016, 24-35.

Prikazi

1. İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009, u: Prilozi br. 39, Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, (str. 203-208.)

2. Behija Zlatar, Gazi Husrev-beg. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XXXII, 2010, u: Prilozi br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, (str. 375-377.).

3. Горан Ж. Комар, Ћирилична документа Дубровачког архива, Прилози историји свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог, 1504-1795 (prikaz knjige), Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, Друго допуњено издање, Херцег-Нови, 2011, 501. u: Prilozi, 41, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, (str. 281-283.)

4. Iz osmanske historije, jezika i književnosti (Prilozi za orijentalnu filologiju, 61/2011, Sarajevo: Orijentalni institut, 2012, 504 str.) (prikaz časopisa), Godišnjak BZK 12, Sarajevo, 2012, (str. 493-497.)

5. Fatma Sel Turhan, Eski Düzen Adına: Osmanlı Bosna'sında İsyan, 1826-1836, Küre Yayınları, Birinci Basım, Istanbul, 2013, 392 str., (prikaz knjige) u: Prilozi za orijentalnu filologiju, br. 63/2013, Sarajevo, 2014, 308-312.

Prijevodi

1. Heath W. Lowry, Faktori koji su 600 godina održali Osmanlije na nogama: porezni sistem i pravda (prijevod sa turskog), „Preporod“ br. 7/934, Sarajevo, 15. mart 2010, (str. 33-34.)

2. Temeljni principi turske politike na Balkanu (iz knjige Strategijska dubina dr. Ahmeta Davutoğlua), prijevod sa turskog, Preporod, br. 7/969, Sarajevo, 1. april 2012., (str. 32-34.).

Učešće na naučnim skupovima

1. Referat na naučnom skupu: „Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini“ pod naslovom: Doprinos Gračaničkog glasnika izučavanju historije Bosne pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na historiju Gračanice), u organizaciji: Institut za istoriju i IK MONOS, Gračanica, 10. Decembar 2010.

2. Referat na Konferenciji: “Višegrad i Gornje Podrinje kroz historiju” pod naslovom: Osnovni podaci o Višegradu u osmansko doba, u organizaciji: Udruženje “Ćuprija”, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 5. oktobar 2013. godine

3. Referat na Međunarodnom simpozijumu “550 Yılın İzinde Bosna-Hersek'te Osmanlı Mirası” pod naslovom: Osmanlı Yönetim Felsefesi Çerçevesinde İstimâlet Tatbikatı: 15-16. Yüzyıl Bosna-Hersek Örneği, u organizaciji: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu ve Zeytinburnu Belediyesi, Istanbul, 8-10. novembar 2013. godine

4. Referat na Okruglom stolu: „Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)“, pod naslovom: Prilog izučavanju olovske nahije u XVII stoljeću, u organizaciji: Instituta za istoriju u Sarajevu, 19. septembra 2014. godine, u Olovu.

5. Referat na: „Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi“, pod nazivom: Osmanlı Devletinde İstimâlet Siyaseti ve Bosna, Sarajevo, 23-25. Maj 2014.

6. Referat na naučnom skupu: „Ahdnama i ljudska prava“ (Musalla 2015), pod nazivom: Globalna vjerska politika Osmanlija prema nemuslimanima u 15. stoljeću: od Palestine do Srebrenice, u organizaciji Medžlisa IZ Sanski Most i Fondacije „Alast“ iz Zenice, 20. juli 2015., Sanski Most

7. Referat na: Naučnom/Znanstvenom skupu u povodu 100. godišnice rođenja Hivzije Hasandedića: “Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini”, pod nazivom: O učenjacima i pjesnicima Hercegovačkog sandžaka u 17. stoljeću, u organizaciji: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Arhiv HNK Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, 11. i 12. decembar 2015., Mostar