Sanja GladanacSanja Gladanac

Adresa: Šekerova 40, Sarajevo

E-mail: sanja.gladanac@iis.unsa.ba

Telefon: 061/543-857

Datum rođenja: 03.03.1985. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo, BiH


OBRAZOVANJE:

- 1991-1999. - osnovna škola u Sarajevu.

- 1999-2003. - srednja škola u Sarajevu.

- 2003-2007. - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.

- 2008-2012. postdiplomski studij Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smijer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.

- 2012. – odbranjen magistarski rad pod naslovom "Državno školstvo u Velikoj župi Vrhbosna u Drugom svjetskom ratu sa akcentom na njegov ideološki sadržaj"

- 2012 – upisan doktorski studij Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smijer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.


STRANI JEZIK:

Engleski jezik


RADNO ISKUSTVO:

Zaposlena u Institutu za istoriju u Sarajevu od 2008. godine.


BIBLIOGRAFIJA:

I Članci

1. “Uspostava državnog školstva na području Velike župe Vrhbosna”. Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi. Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu, 2012, str. 67-97.

2. “Slika ZAVNOBiH-a u bosanskohercegovačkim udžbenicima historije (1945 – 2013)”. Historijska traganja (12/2013). Sarajevo: Institut za istoriju, Sarajevo, str. 231-252.

3. “Komparacija popisa žrtava Drugog svjetskog rata iz 1947. i 1950. godine na primjeru sreza/općine Zavidovići”. Rijeka Krivaja kroz prošlost. Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju, Sarajevo, Udruženje za modernu historiju, 2016, str. 185-200.


II Prikazi knjiga

1. Staniša Brkić: Ime i broj: Kragujevačka tragedija 1941., Kragujevac 2007, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 37, Sarajevo, 2008, str. 234-237.

2. H. Džejms Bergvin: Imperija na Jadranu, Musolinijevo osvajanje Jugoslavije 1941 – 1943., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 37, Sarajevo, 2008, str. 238-241.

3. Zijad Šehić: U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1918. Sarajevo 2007, u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. 14, Sarajevo, 2010, str. 443-445.

4. Otto Skorzeny: Tajni memoari; Hitlerov najopasniji komandos. Zagreb 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 38, Sarajevo, 2009, str. 290-292.

5. Nada Kisić Kolanović: Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941. – 1945. Zagreb 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 39, Sarajevo, 2010, str. 230-233.

6. Sandra Biletić, Amira Hujdur (prir): Pisma Hajimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu. Sarajevo 2010, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 40, Sarajevo, 2011, str. 392-394.

7. Stefano Petrungaro: Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. godine. Zagreb 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 41, Sarajevo, 2012, str. 325-329.

8. Slavko Goldstein, Ivo Goldstein: Jasenovac i Bleiburg nisu isto. Zagreb 2011, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 41, Sarajevo, 2012, str. 307-309.

9. Snježana Banović: Država i njezino kazalište; Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945. Zagreb 2012, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 42, Sarajevo, 2013, str. 263-267.

10. Emily Greble: Sarajevo, 1941 – 1945, Muslims, Christians, and Jews in Hitler's Europe. Ithaca and London 2011, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 42, Sarajevo, 2013, str. 260-263.

11. Davor Kovačić: Redarstveno-obavještajni sustav Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1945. godine. Zagreb 2009, u: Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo, br. 17/3, Sarajevo, 2014, str. 441-444.

12. Danijel Vojak: U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918. – 1941. Zagreb 2013, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 44, Sarajevo, 2015, str. 225-228.


III Naučni skupovi, javni nastupi, predavanja, promocije

1. Manifestacija Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 17 – 18. decembar 2010. godine. (referat: Državno školstvo u Bosni i Hercegovini od 1941 do 1945. godine: Zakonsko uređenje školstva)

2. Međunarodna naučna konferencija Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi, Konjic i Mostar, 23 – 24. juni 2011. godine. (referat: Uspostava državnog školstva u BiH 1941. godine).

3. Okrugli sto ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive, Sarajevo, 20. novembar 2013. (referat: Slika ZAVNOBiH-a u školskim udžbenicima).

4. Međunarodna naučna konferencija The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, Sarajevo, 18 – 22. juni 2014. (referat: Slika Prvog svjetskog rata u udžbenicima historije Bosne i Hercegovine-primjer Sarajevski atentat).

5. Okrugli sto Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi), Olovo, 19. septembar 2014. (referat: Komparacija popisa žrtava Drugog svjetskog rata iz 1947. i 1950. godine na primjeru sreza/općine Zavidovići).

6. Naučni skup Nacionalne manjine u Sarajevu, Sarajevo, 22. decembar 2015. (referat: Slika Jevreja prema pisanju Sarajevskog novog lista)

7. Međunarodna naučna konferencija Local Approaches to the Second World War in Southeastern Europe. Atina, 10 – 11. mart 2016. (referat: Serbs and Jews as an “Unwanted Element” in Sarajevo (1941).

IV Javni nastupi i predavanja

1. Predavanje u Historijskom muzeju BiH (16. 9. 2013) na temu Drugi svjetski rat u socijalističkoj i savremenoj historiografiji, a povodom obilježavanja 70 godina od ratnih događaja iz 1943. godine (bitke na Neretvi i Sutjesci, Drugo zasjedanje AVNOJ-a, Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a)

2. Škola u ustaškom duhu: Demoniziranje Židova i Srba te veličanje fašizma, Jutarnji list, Zagreb, 10. 4. 2016.