Safet BandžovićE-mail: safet.bandzovic@iis.unsa.ba

s.bandzovic@hotmail.com

Istraživanje društvenih odnosa i migracija na južnoslavenskom i balkanskom prostoru u XIX i XX stoljeću,

STRANI JEZIK

Ruski i engleski jezik


BIBLIOGRAFIJA

Selektivna bibliografija: objavljene knjige od 2010. godine – izbor:

1. Bošnjaci i antifašizam: ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.), Sarajevo 2010; str. 467.

2. Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, knj. I-II, Podgorica 2011; str. 262+222.

3. Bošnjaci i deosmanizacija Balkana: muhadžirski pokreti i pribježišta "sultanovih musafira" (1683.-1875.), Sarajevo 2013; str. 406.

4. Deosmanizacija Balkana i Bošnjaci: ratovi i muhadžirska pribježišta (1876.-1923.), Sarajevo 2013; str. 503.

5. Bošnjaci i Turska: deosmanizacija Balkana i muhadžirski pokreti u XX stoljeću, Sarajevo 2014; str. 674.

6. Ideja i iskustvo: jugoslavenski socijalizam i bošnjačka pozicija, Sarajevo 2017, str. 746. Selektivna bibliografija: objavljeni članci od 2010. godine – izbor:

Selektivna bibliografija: objavljeni članci od 2010. godine – izbor:

1. Metodološki pristup Branislava Đurđeva etničkoj historiji Bosne i Hercegovine: muslimani i bošnjaštvo, u: Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva, izd. ANU BiH, Sarajevo 2010, 173-196.

2. Uzroci muhadžirskih pokreta iz Bosne i Hercegovine 1878-1912., Almanah, br. 48-49, Podgorica 2010, 89-128.

3. Demografska deosmanizacija Balkana i kretanja bosanskohercegovačkih muhadžira (1878.-1914.), u: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. godine, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije “Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. godine” održane u Sarajevu 30. i 31. marta 2009., izd. Filozofski fakultet, Sarajevo 2011, 207-235.

4. Građanska odgovornost i humanizam u ratu: odjek bošnjačkih rezolucija iz 1941. godine, Almanah, br. 50, Podgorica 2011, 123-161.

5. Bosanska krajina u velikodržavnim planovima Srpskog kulturnog kluba i ideologa četničkog pokreta, u: Zločini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995., Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane u Bihaću od 22.-24. septembra 2000., knj. 1, izd. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo 2011, 64-84.

6. Politički interesni realizam i dometi međunarodnog prava, u: Genocid u Bosni i Hercegovini – posljedice presude Međunarodnog suda pravde, knj. 1, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane u Potočarima (Srebrenica) od 10.-11. jula 2009., izd. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo 2011, 519-557.

7. Muhadžirski pokreti na Balkanu od kraja XIX stoljeća do Drugog svjetskog rata, u: Zbornik radova/Naučni skupovi “Migracije u Bosni i Hercegovini” održanih 19. januara 2010. i 12. septembra 2011. u Tuzli, izd. BZK “Preporod”, Tuzla 2011, 165-195.

8. Odjek “Muslimanskih rezolucija” iz 1941. godine, Arhivska praksa, br. 14, Tuzla 2011, 433-466.

9. Bošnjaci i antifašizam: rezolucije građanske hrabrosti (1941) i savremenost, Godišnjak, BZK “Preporod”, Sarajevo 2011, 116-137.

10. Balkanski ratovi i muhadžirski pokreti (1912-1913), Pregled, br. 1, Sarajevo 2012, 31-56.

11. Bošnjački antifašizam: rezolucije građanske hrabrosti i odgovornosti (1941.), u: Bošnjaci i Drugi svjetski rat – tokovi i posljedice, Zbornik radova sa Naučnog skupa “Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu”, održanom 24. decembra 2011. u Sarajevu, izd. Udruženje “Mladi muslimani”, Sarajevo 2012, 15-65.

12. Ratovi i deosmanizacija Balkana (1912.-1913.), Arhivska praksa, br. 15, Tuzla 2012, 465-498.

13. Deosmanizacija Smederevskog sandžaka i muhadžirski pokreti ka Bosanskom ejaletu (1804.-1867.), u: Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu, Zbornik radova sa Okruglog stola 150 godina od naseljavanja muhadžira iz Srbije u Bosnu, izd. Orijentalni institut - Institut za istoriju, Sarajevo 2012, 15-54.

14. Muslimani u Smederevskom sandžaku: progoni i pribježišta (1804.-1862.), u: 150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije, Zbornik radova sa Naučnog simpozijuma 150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije, izd. Medžlis islamske zajednice Orašje - Muftijstvo tuzlansko, Orašje 2013, 9-49; Isto, Novi Muallim, br. 62, Sarajevo 2015, 58-79.

15. Vrijeme i pamćenje: "Muslimanske rezolucije" 1941. godine, u: Bošnjačko iskustvo antifašizma, Zbornik radova XIX. simpozija, Bošnjačka pismohrana, sv. 12, br. 36-37, Zagreb 2013, 19-52.

16. Vrijeme i pamćenje: Prvi svjetski rat, Arhivska praksa, br. 17, Tuzla 2014, 427-460.

17. Hidžaska željeznica: pogledi iz ruskog ugla, u: Kaiser i sultan: berlinsko-bagdadska i hidžaska željeznica: Zbornik radova naučnog skupa = Kaiser and sultan : the Berlin-Baghdad and Hejaz railway, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo 2014, 21-57; rad je u istom zborniku objavljen i na engleskom jeziku (The Hejaz railway: Russian perspective, 115-153).

18. Politička ideologija i religija: jugoslavenski komunisti i vojna vjerska služba, u: Zbornik radova/Okrugli stol: Imamska služba u misiji jačanja sistema odbrane i čuvanja ljudskog dostojanstva, izd. El-Kalem -Vojno muftijstvo, Sarajevo 2015, 109-147.

19. Tokovi deosmanizacije i Bošnjaci: iskušenja i ratovi (1912–1918), u: Bošnjaci u Osmanskom carstvu (XV-XX stoljeće), Zbornik radova sa Naučnog skupa "Bošnjaci u Osmanskom carstvu (XV-XX stoljeće)", održanom 20. decembra 2014. u Sarajevu, izd. Udruženje "Mladi muslimani", Sarajevo 2016, 99-155.

20. Closing the Circle: Bosniak refugees from Srebrenica and Žepa in Serbia in 1995, u: Remembering the Bosnian genocide: justice, memory and denial, Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, Sarajevo 2016, 219-274.

21. Zatvaranje kruga: bošnjačke izbjeglice iz Srebrenice i Žepe u Srbiji 1995., u: Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje, izd. Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo 2017, 215-263.