Muhidin PelesićE-mail: muhidin.pelesic@iis.unsa.ba


Područje istraživanja

Historijske prekretnice: prevrati, revolucije, nestanak starih i nastanak novih država; Historija društvenih tranzicija; Odnosi između istočnih i zapadnih civilizacija; Diplomatija i međunarodni odnosi; Historija historiografije. Engleski, njemački, italijanski.
Individualni projekti: Propaganda i kulturna politika NDH u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu; Šemsudin Sarajlić (1887.-1960.) – intelektualac u prevratničkom vremenu; Od osporavanja do pokušaja uništenja identiteta – Bosna i Hercegovina između parlamentarnog i totalitarnog iskustva (1935.-1941.)
Zajednički projekti: Udžbenici historije za 8. razred osnovne škole i za IV. razred gimnazije; Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata; Historijski leksikon Bosne i Hercegovine; Hronologija Bosne i Hercegovine

Izbor iz bibliografije

  1. Drijemanje na ramenu vremena ili Žudnja za vlašću predvodnika iznad nada i strahova sunarodnjaka (Bošnjački političari u prevratničkom vremenu sloma Imperije i rođenja Kraljevine), „Historijska traganja“, Broj 3, Sarajevo 2009, 51-89;
  2. Bosniac Political Elite at the Time of Disintegration of Austria-Hungary and Creation of Yugoslavia, „Bosnian Studies“, Vol. III, No. 3, Sarajevo 2009, 4-16;
  3. Oblikovanje i rastvaranje života u eliksiru vremena (Omnibus – studija o modernoj historiji) ili Glasine o začeću historijske znanosti u ideološkom zagrljaju i njihovo utapanje u brzacima istine. Historiografija u Bosni i Hercegovini 1960-ih godina između znanosti i politike (Rasprava sa Ogledom o nasrtljivoj današnjici, Prolegomenom traktata o jugoslavenskim komunistima i Kratkom apologijom historijskim znanostima, „Historijska traganja“, Broj 4, Sarajevo 2009, 127-198;
  4. Boris na kraju puta ili Herojstvo usamljenika u gustom, previrućem procjepu vremena koji imenujemo čovjekovim životom, „Historijska traganja“, Broj 5, Sarajevo 2010, 245-261.