Muhamed NametakMuhamed Nametak

E-mail: muhamed.nametak@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 14.06.1986.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

- 1992-2000. - Osnovna škola u Sarajevu.

- 2000-2002. - Prva Bošnjačka gimnazija, Sarajevo /I-II razred/.

- 2002-2004. - Qatar academy, Doha /III-IV razred/.

- 2004-2008. - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju i katedra za historiju umjetnosti (A1+A2).

- 3. marta 2009. upisan na Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

- 18. oktobra 2012. odbranio magistarski rad Kulturni tokovi i stvaranje „socijalističkog društva“ u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1952.

- Od početka 2013. pohađa doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.


STRANI JEZICI

Engleski jezik - aktivno znanje

Francuski jezik - pasivno znanje


RADNO ISKUSTVO

Od 03.12.2008. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za suvremenu historiju.


BIBLIOGRAFIJA

I Članci

1. Kulturna politika komunističkih vlasti i njen odnos prema Bošnjacima 1945.-1952. Zbornik radova Bošnjaci i Drugi svjetski rat – tokovi i posljedice Sarajevo : Udruženje "Mladi muslimani", 2012. str. 247-264.

2. Javna okupljanja u Sarajevu 1945-1948. u: Historijska traganja br. 10, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012. str. 181-202.

3. Uloga omladinskih radnih akcija u stvaranju socijalističkoga društva u Bosni i Hercegovini 1945. – 1952. godine. u: ČSP svezak 46, br. 3., Zagreb: 2014. str. 437-452.


II Prikazi

1. Dr. Branka Doknić, Milić F. Petrović, Ivan Hofman Kulturna politika Jugoslavije, zbornik dokumenata. Arhiv Jugoslavije. Beograd, 2009. Prilozi br. 38. Sarajevo, 2009.

2. Mirsad D. Abazović Državna bezbjednost NR Bosne i Hercegovine i Cazinska buna 1950: činjenice i kontraverze/ Mirsad D. Abazović. – Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, 2009. Prilozi br. 39. Sarajevo, 2010.

3. Bijela knjiga – 1984 : obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ. priredili: Kosta Nikolić, Srđan Cvetković i Đoko Tripković. JP Službeni glasnik i Institut za savremenu istoriju, Beograd 2010. Prilozi br. 40. Sarajevo, 2011.

4. Husejin Smajić, Fehim Spaho: život i djelo. Sarajevo: El Kalem - Muftijstvo sarajevsko, 2012. U: Prilozi br. 41. Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, str. 304-306


III Izlaganja na naučnim skupovima

1. Izlaganje pod nazivom „Kulturna politika komunističkih vlasti i njen odnos prema Bošnjacima 1945-1952. godine“ na naučnom skupu Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu, održanom 24. decembra 2011. godine.