Hana YounisHana Younis

E-mail: hana.younis@iis.unsa.ba

Telefon: +387 61 266 654

Datum rođenja: 24.12.1976.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

- 1983-1991 - Osnovna škola u Sarajevu.

- 1991-1995 - Srednja škola u Sarajevu.

- 1998-2002 - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.

- Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za istoriju, zvanje magistra stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.04.2007. godine odbranom rada "Svakodnevni život u Sarajevu u doba Topal Osman-paše 1861-1869. godina".

- Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.11.2012.g. odbranivši tezu "Trgovačka elita u Sarajevu 1851-1878. godina."


STRANI JEZIK

Engleski jezik - aktivno znanje

Arapski jezik - aktivno znanje

Turski jezik - elementarno znanje


RADNO ISKUSTVO

Prethodno radila u Arhivu RTV BIH i Osnovnoj Međunarodnoj školi. U Institutu za Istoriju u Sarajevu zaposlena od 01.03.2003. godine kao saradnik za stariju istoriju, Osmanski period 19. stoljeće.


BIBLIOGRAFIJA

I Knjige

1. Al-hayat bayn al-šarq wa al-garb - Al-Hayat al-yawmiyyah lin-nas fi Sarayifu fi nahayati al-qarn al-tasa ašer, (Život između Istoka i zapada - Svakodnevni život u Sarajevu pred kraj osmanske uprave), Kulturni centar kralj Fahd, Sarajevo, 2012.


II Članci

1. "Skice porodičnog života u Sarajevu posljednjih decenija osmanske vladavine" u: Prilozi Instituta za istoriju, br.36, Sarajevo, 2007.

2. "Osvrt na fond trgovačke kuće Jelić u Arhivu BiH", u: Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, br.1, Sarajevo, 2009.

3. "Utjecaj austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878.g.", u: Zbornik radova sa Međunarodnog skupa Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918., Sarajevo, 2011.

4. "Nijemi svjedoci postojanja- privatna zbirka prof. dr. Iljasa Hadžibegovića", u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XVI/2, Sarajevo, 2012.


III Prevela i priredila

1. "Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, princa Muhameda Ali-paše", Institut za istoriju u Sarajevu, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008.


IV Građa

1. "Zapisnik o predaji Turske državne blagajne u Sarajevu po okupaciji Austro-Ugarske", u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 39, Sarajevo, 2009.


V Prikazi

1. Austrian History Yearbook, Volume XXXIII, Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 2002, u: Prilozi Instituta za istoriju br. 32, Sarajevo, 2003.

2. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga XXI-XXII, Sarajevo, 2003., str.352, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 33, Sarajevo, 2004.

3. Vesna Miović, Dubrovačka diplomacija u Istambulu, Zagreb-Dubrovnik, 2003, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 34, Sarajevo 2005.

4. Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 52/53, Sarajevo, 2004, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 34, Sarajevo 2005.

5. Igor Duda, U potrazi za blagostanjem (O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-tih i 1960-tih), Srednja Europa, Zagreb, 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 35, Sarajevo, 2006.

6. Božica Mladenović, Porodica u Srbiji u prvom svetskom ratu: Istorijski institut, Posebna izdanja, knjiga 51, Beograd, 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 36, Sarajevo, 2007.

7. Vesna Miović, Dubrovačka republika u spisima Osmanskih sultana, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 36, Sarajevo, 2007.

8. Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 56/2006, Sarajevo, 2007, u: Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, vol. LXX, br. 3-4, Sarajevo, 2008.

9. Tatjana Paić-Vukić, Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije, Zagreb, 2007, u: Godišnjak BZK Preporod, god. VII/2007, Sarajevo, 2008.

10. Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1861-1869, Orašje 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.

11. Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, priredili, Ana Stolić i Nenad Makuljević, Beograd, 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.

12. Dubravka Stojanović, Kaldrma i asfalt, urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914, Beograd, 2008, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.

13. Historija Osmanske države i civilizacije II. priredio Ekmeleddin Ihsanoğlu, Sarajevo, 2008, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 38, Sarajevo, 2009.

14. Sarita Vujković, U građanskog ogledalu, Identitet žena bosanskohercegovačke građanske culture (1878-1941), Beograd, 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 39, Sarajevo, 2010.


VI Učestvovanje na skupovima i seminarima

1. Treći dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Neum, 10-12. septembar 2004. godine. Naslov saopštenja, Modernizacijska kretanja u Sarajevu sredinom 19. stoljeća.

2. Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, održana u Sarajevu od 30-31. marta 2009. g. u organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu Sarajevo. Učestvovala sa radom "Utjecaj austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878.g."

3. U sklopu međuuniverzitetske saradnje između Bosne i Hercegovine i Arapske Republike Egipat, učestvovala na specijalističkom seminaru iz oblasti Egiptologije, na Univerzitetu u Kairu, u periodu od 29.10.-13.11.2009. godine.

4. Međunarodni naučni skup 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3/ - 2012/3) Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostavili?, održan u Podgorici 12-15. oktobra 2012.g. u organizaciji Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, agencije TIKA, "Almanahom" - udruženjem za zaštitu, prezentaciju i izučavanje islamsko-orijentalne baštine Crne Gore i Ambasadom Republike Turske u Crnoj Gori. Učestvovala sa referatom "Crtice iz svakodnevnog života stanovnika Sarajeva pred kraj Osmanske uprave - s posebnim osvrtom na pitanje časti."

5. Međunarodni naučni skup "Raskršća baštine - ukrštanja kultura" održan u Novom Pazaru od 5-7. 12. 2012.g, u organizaciji Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Muzeja Ras. Učestvovala sa izlaganjem "Novi Pazar na mapi sarajevskih trgovaca 1850.-1867.g."