Hana YounisHana Younis

E-mail: hana.younis@iis.unsa.ba

Telefon: +387 61 266 654

Datum rođenja: 24.12.1976.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

- 1983-1991 - Osnovna škola u Sarajevu.

- 1991-1995 - Srednja škola u Sarajevu.

- 1998-2002 - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.

- Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za istoriju, zvanje magistra stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.04.2007. godine odbranom rada "Svakodnevni život u Sarajevu u doba Topal Osman-paše 1861-1869. godina".

- Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.11.2012.g. odbranivši tezu "Trgovačka elita u Sarajevu 1851-1878. godina."


STRANI JEZIK

Engleski jezik - aktivno znanje

Arapski jezik - aktivno znanje

Turski jezik - elementarno znanje


RADNO ISKUSTVO

Prethodno radila u Arhivu RTV BIH i Osnovnoj Međunarodnoj školi. U Institutu za Istoriju u Sarajevu zaposlena od 01.03.2003. godine kao saradnik za stariju istoriju, Osmanski period 19. stoljeće.


BIBLIOGRAFIJA

I Knjige

1. Al-hayat bayn al-šarq wa al-garb,(Život između Istoka i zapada), knjiga objavljena na arapskom jeziku, Kulturni centar kralj Fahd, Sarajevo, 2012.

2. Daša Jelić: pogled u život jedne žene u posljednjim decenija osmanske uprave u Sarajevu, Everest Media, Beograd, 2016.

3. Od dućana do pozorišta, sarajevska trgovačka elita 1851-1878, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2017.


II Članci

1. "Skice porodičnog života u Sarajevu posljednjih decenija osmanske vladavine" u: Prilozi Instituta za istoriju, br.36, Sarajevo, 2007.

2. "Osvrt na fond trgovačke kuće Jelić u Arhivu BiH", u: Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, br.1, Sarajevo, 2009.

3. "Utjecaj austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878.g.", u: Zbornik radova sa Međunarodnog skupa Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918., Sarajevo, 2011.

4. "Nijemi svjedoci postojanja- privatna zbirka prof. dr. Iljasa Hadžibegovića", u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XVI/2, Sarajevo, 2012.

5. Veletrgovac kao kreditor, u: Prilozi Instituta za istoriju, br.42, Sarajevo, 2013.

6. Novi Pazar na mapi sarajevskih trgovaca 1850-1867.g, s posebnim osvrtom na prepisku Ibrahima Handžije, novopazarskog trgovca i Gavre Jelića, sarajevskog trgovca, u: Novopazarski zbornik, br.36/2013, Novi Pazar 2014.

7.Položaj žene u posljednjim desetljećima osmanske uprave u Sarajevu - s posebnim osvrtom na život Daše Jelić, u: Historijska traganja, br.13, Sarajevo, 2014.

8. Odnos prema pitanju časti u Sarajevu u posljednjim decenijama osmanske uprave, u: Almanah 57-58, Podgorica, 2014.

9. Rasipništvo u praksi šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914. godine,. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 44, Sarajevo, 2015.

10. King Fahad Bin Abdulaziz's support for Muslims of Bosnia-Herzegovina, (tekst na arapskom jeziku) u: Al Darah, Special Issue, Isue No.2, Year 41, Riyadh, 2015.

11. Smrtni slučajevi tokom hadža u Mekku kroz primjere iz građe Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu u periodu austrougarske uprave, u: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, kniga XXXVII, Sarajevo, 2016.

12. “Brez nikoga u dijaru gurbetu“ - Svakodnevni život porodice Bakarević u Istanbulu krajem 19. i početkom 20. stoljeća, u: Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu, br. 45, Sarajevo, 2016.

13. Selami i poljubci s fronta, u: Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu, br. 46, Sarajevo, 2017.


III Prevela i priredila

1. "Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, princa Muhameda Ali-paše", Institut za istoriju u Sarajevu, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008.


IV Građa

1. "Zapisnik o predaji Turske državne blagajne u Sarajevu po okupaciji Austro-Ugarske", u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 39, Sarajevo, 2009.


V Prikazi

1. Austrian History Yearbook, Volume XXXIII, Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 2002, u: Prilozi Instituta za istoriju br. 32, Sarajevo, 2003.

2. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga XXI-XXII, Sarajevo, 2003., str.352, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 33, Sarajevo, 2004.

3. Vesna Miović, Dubrovačka diplomacija u Istambulu, Zagreb-Dubrovnik, 2003, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 34, Sarajevo 2005.

4. Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 52/53, Sarajevo, 2004, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 34, Sarajevo 2005.

5. Igor Duda, U potrazi za blagostanjem (O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-tih i 1960-tih), Srednja Europa, Zagreb, 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 35, Sarajevo, 2006.

6. Božica Mladenović, Porodica u Srbiji u prvom svetskom ratu: Istorijski institut, Posebna izdanja, knjiga 51, Beograd, 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 36, Sarajevo, 2007.

7. Vesna Miović, Dubrovačka republika u spisima Osmanskih sultana, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 36, Sarajevo, 2007.

8. Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 56/2006, Sarajevo, 2007, u: Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, vol. LXX, br. 3-4, Sarajevo, 2008.

9. Tatjana Paić-Vukić, Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije, Zagreb, 2007, u: Godišnjak BZK Preporod, god. VII/2007, Sarajevo, 2008.

10. Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1861-1869, Orašje 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.

11. Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, priredili, Ana Stolić i Nenad Makuljević, Beograd, 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.

12. Dubravka Stojanović, Kaldrma i asfalt, urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914, Beograd, 2008, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.

13. Historija Osmanske države i civilizacije II. priredio Ekmeleddin Ihsanoğlu, Sarajevo, 2008, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 38, Sarajevo, 2009.

14. Sarita Vujković, U građanskog ogledalu, Identitet žena bosanskohercegovačke građanske culture (1878-1941), Beograd, 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 39, Sarajevo, 2010.

15. Alma Leka, Muzeji, zbirke i galerije u Bosni i Hercegovini, ICOM, Sarajevo, 2012, u: Oslobođenje, br. 28.2.2013.

16. Bakir Tanović, Čurčića vakuf, osnovan 24. redžepa 1149. h. godine (28. novembar 1736. godine), Dobra knjiga, Sarajevo, 2012, u: Prilozi Instituta za istoriju, br.42, Sarajevo, 2013.

17. Amila Kasumović, Austrougarska trgovinska politika u Bosni i Hercegovini 1878–1914, UMHIS, Sarajevo, 2016, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 46, Sarajevo, 2017.


VI Učestvovanje na skupovima i seminarima

1. Treći dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Neum, 10-12. septembar 2004. godine. Naslov saopštenja, Modernizacijska kretanja u Sarajevu sredinom 19. stoljeća.

2. Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, održana u Sarajevu od 30-31. marta 2009. g. u organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu Sarajevo. Učestvovala sa radom "Utjecaj austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878.g."

3. U sklopu međuuniverzitetske saradnje između Bosne i Hercegovine i Arapske Republike Egipat, učestvovala na specijalističkom seminaru iz oblasti Egiptologije, na Univerzitetu u Kairu, u periodu od 29.10.-13.11.2009. godine.

4. Međunarodni naučni skup 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3/ - 2012/3) Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostavili?, održan u Podgorici 12-15. oktobra 2012.g. u organizaciji Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, agencije TIKA, "Almanahom" - udruženjem za zaštitu, prezentaciju i izučavanje islamsko-orijentalne baštine Crne Gore i Ambasadom Republike Turske u Crnoj Gori. Učestvovala sa referatom "Crtice iz svakodnevnog života stanovnika Sarajeva pred kraj Osmanske uprave - s posebnim osvrtom na pitanje časti."

5. Međunarodni naučni skup "Raskršća baštine - ukrštanja kultura" održan u Novom Pazaru od 5-7. 12. 2012.g, u organizaciji Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Muzeja Ras. Učestvovala sa izlaganjem "Novi Pazar na mapi sarajevskih trgovaca 1850.-1867.g."

6. Međunarodni naučni skup, The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, Sarajevo 19-21.06.2014. Organizatori: Institute for History of the University of Sarajevo (Sarajevo), Institute for East and Southeast European Studies (Regensburg), Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest), Institute for Balkan Studies and Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences (Sofia), Institute for National History (Skopje), Institute for Contemporary History (Ljubljana), Croatian Institute for History (Zagreb), Center for Southeast European Studies at the University of Graz (Graz), European Network Remembrance and Solidarity, izlaganje pod naslovom „Selami i poljubci sa fronta“

7. Međunarodna naučna konferencija, “Fahd – The spirit of Leadership”, Riyad, Kraljevina Saudijska Arabija, 31. mart – 2. april 2015. godina. U organizaciji Al-Darah, King Abdul Azizi Foundation for Research and Archives. Izlaganje pod naslovom “King Fahd Bin Abdulaziz’s support for the Muslims of Bosnia and Herzegovina”

8. Peti međunarodni kongres na temu „Islamska civilizacija na Balkanu“ Sarajevo, 21-23., maj, 2015. godine. U organizaciji Istraživačkog centra za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA) i Univerziteta u Sarajevu. Izlaganje pod naslovom „Razvjenčanja kroz dokumente Vrhovnog šerijatskog suda Sarajevo u prvim decenijama nakon Austrougarske okupacije.