Enes OmerovićEnes Omerović

Adresa: Spasoja Blagovčanina 26, Vogošća

Telefon: 061/804-462

E-mail: enes.omerovic@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 11.8.1976.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

- 1983-1991. - Osnovna škola u Olovu.

- 1991-1992. - Zubotehnička škola u Sarajevu /I razred/.

- 1994-1997. - Medicinska škola u Zenici /II-IV razred/.

- 1998-2004. - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.

- 2008/2009 upisan na Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

- 6. juna 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranio magistarski rad "Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921)" - mentor prof. dr. Husnija Kamberović.

- Decembra 2012. godine upisao doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smjer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.


STRANI JEZIK

Ruski jezik - elementarno znanje

Engleski jezik - elementarno znanje


RADNO ISKUSTVO

27.1.2003-27.1.2008. - zaposlen kao nastavnik historije u Osnovnoj školi Hasan Kikić Solun, Olovo.

Od 28.1.2008. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju.


BIBLIOGRAFIJA

I Objavljeni radovi

1. „Elementi represije u radu Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba za Bosnu i Hercegovinu i Narodne vlade za Bosnu i Hercegovinu“. Sarajevo, Historijska traganja, Institut za istoriju, 2009, br. 3, str. 183-213;

2. „Period između dva svjetska rata na stranicama Gračaničkog glasnika“. Gračanica, Gračanički glasnik, Monos, 2011, br. 31, 209-214;

3. „Kaznenopravna zaštita države na tlu Bosne i Hercegovine od stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca do donošenja Vidovdanskog ustava“. Sarajevo, Prilozi, Institut za istoriju, 2011, br. 40, str. 339-362.

4. „Verbalni delikt u Bosni i Hercegovini (1918-1921)“. Sarajevo, Prilozi, Institut za istoriju, 2012, br. 41, str. 79-105;

5. „'Naša izborba borba'. Međustranački sukobi u Bosni i Hercegovini uoči izbora za Ustavotvornu skupštinu 1920. godine“. Sarajevo, Historijska traganja, Institut za istoriju, 2013, br. 11, str. 171-212;


II Prikazi

1. Edin Mutapčić, Agrarna reforma u Bosni i Hercegovini i njeno zakonodavstvo (1918-1941), Gradačac, Javna biblioteka „Alija Isaković“, 2007, 260 str. – u: Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, 2008, 37, str. 221-224.

2. Ivana Dobrivojević, Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929-1935, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2006, 370. str. – u: Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, 2008, 37, str. 224-228.

3. Salih Jaliman (et al.), Kazniona: knjiga o zeničkom zatvoru, Zenica: Vrijeme, 2008, 155 – u: Prilozi, Sarajevo, 2009, 38, str. 277-280.

4. Draga Mastilović, Hercegovina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929), Beograd: Filip Višnjić, 2009, 485 str. – u: Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, 2010, 39, str. 214-218.

5. Ilijas Hadžibegović, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu, 2004, 356 str. – u: Radovi, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2010, knjiga XIV/1, str. 439-441.

6. Omer Hamzić, Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata (pravno-politički i društveno-ekonomski razvoj). Travnik: Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012, 453. u: Prilozi br. 42. Sarajevo: Institut za istoriju, 2013. str. 257-259.


III Učešće na naučnim skupovima

1. Okrugli sto Godina 1918. – Bosanskohercegovačko iskustvo, Sarajevo, 1. decembar 2008. godine. (referat: Elementi represije u radu Narodnog vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu i Narodne vlade za Bosnu i Hercegovinu).

2. Konferencija Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Gradačac, 20–22. maj 2010. godine. (referat: Kaznenopravna zaštita države na tlu Bosne i Hercegovine od stvaranja Kraljevstva SHS do donošenja Vidovdanskog ustava).

3. Naučni skup Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini, Gračanica, 10. decembar 2010. godine. (referat: Period između dva svjetska rata na stranicama „Gračaničkog glasnika”).

4. Manifestacija Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 17. i 18. decembar 2010. godine. (referat: Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921). Verbalni delikt u Bosni i Hercegovini od ujedinjenja do donošenja Vidovdanskog ustava).

5. Okrugli sto 90 godina od Husinske bune, Tuzla, 20. decembar 2010. godine. (referat: Represivne mjere organa vlasti protiv učesnika Husinske bune).

6. Konferencija Nijemci u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 4. i 5. oktobra 2013. godine. (referat: Školstvo na njemačkom nastavnom jeziku u Bosni i Hercegovini)