Elmedina DuranovićE-mail: elmedina.duranovic@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 19.01.1983.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

- 1989-1997. - Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar u Sarajevu.

- 1997-2001. - JU Učiteljska škola u Sarajevu.

- 2001-2006. - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek historija.

- 2008-2010. - Postdiplomski studij iz Historije srednjovjekovne Bosne, Filozofski fakultet u Sarajevu.

- 8. oktobra 2012. - Odbranila magistarski rad pod nazivom “Bosna u drugoj polovini XIII stoljeća” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

- 2012/2013. - Upisala doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za historiju.

- 25. aprila 2017. godine - odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni prema dubrovačkim izvorima“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


STRANI JEZIK

Engleski jezik


RADNO ISKUSTVO

Januar-septembar 2007. - volonter-pripravnik na poslovima i radnim zadacima nastavnika historije u OŠ Džemaludin Čaušević u Sarajevu.

Školska 2007/2008. - nastavnik historije u OŠ Meša Selimović u Sarajevu.

Od 5. maja 2008. zaposlena u Institutu za istoriju u Sarajevu na mjestu saradnika za stariju historiju – srednjovjekovni period. U februaru 2013. godine unapređena u zvanje višeg stručnog saradnika.

Nučnim saradnikom za stariju historiju – srednjovjekovni period imenovana je u junu 2018. godine


BIBLIOGRAFIJA

I Posebna izdanja, članci, rasprave, bilješke

1. Vjerska politika „sremskog kralja“ Dragutina, Historijska traganja, V, Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, 187-202.

2. Biografija akademika Marka Šunjića, Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1997), Sarajevo: Filozofski fakultet, 2010, 13-16.

3. Srednjovjekovna Bosna na stranicama Gračaničkog glasnika, Gračanički glasnik, 31, Gračanica, 2011, 194-199.

4. Srednjovjekovna Bosna na stranicama Godišnjaka Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, Knj. III, Bibliografije, Sv. 1, Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2011. pdf

5. Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knj. XVII/3, Sarajevo, 2014, 47-62.

6. Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301, u: Žene u srednjovjekovnoj Bosni (ur. Emir Filipović), Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2015, 37-52.

7. Iz historije Višegrada u srednjem vijeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knj. 5, Sarajevo, 2018, 135-172.


II Prikazi

1. Desanka Kovačević–Kojić, Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV – XV vijek), Beograd: Istorijski institut, 2007, Studia Historica Collecta, 496; u Prilozi, 37 (2008), Sarajevo: Institut za istoriju, 193-195.

2. Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli – Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, Zagreb: HAZU, 2008, 434; u Prilozi, 38 (2009), Sarajevo: Institut za istoriju, 248-250.

3. Husref Redžić, Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2009, 266; u Prilozi, 38 (2009), Sarajevo: Institut za istoriju, 251-253.

4. Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo: Institut za istoriju, 2009, 529; u Prilozi, 39 (2010), Sarajevo: Institut za istoriju, 191-194.

5. Esad Kurtović, Radosalići – Primjer „jednokratnih prezimena“ srednjega vijeka, Beograd: Istorijski institut, 2009; u Prilozi, 39 (2010), Sarajevo: Institut za istoriju, 194-196.

6. Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica: XIV-XV vijek, Beograd: SANU, Posebna izdanja knj. DCLXVIII, Odjeljenje istorijskih nauka knj. 29, 2010, 412.str, ćir. Prilozi 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 367-371.

7. Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo: NUBBiH, 17-18. decembar 2010, Prilozi 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 442-447.

8. Esad Kurtović, Vlasi Bobani, Sarajevo: Društvo za proučavanje bosanske srednjovjekovne historije, 2012, Prilozi, 42, Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 236-238.

9. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014, Prilozi, 44, Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, 209-211.

10. Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine. Zbornik radova (Okrugli sto 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine, održan u Sarajevu, 14. maja 2013. godine). Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, Prilozi, 44, Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, 241-243.


III Uredništvo

1. Urednik knjige: Merisa Karović-Babić, Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2014.


IV Učešće na naučnim skupovima i okruglim stolovima

1. Naučna tribina Dijalog sa poviješću: Naučno i publicističko djelo dr. Borisa Nilevića (organiozator: Institut za istoriju u Sarajevu; Sarajevo 9. decembra 2009). Referat: Vjerska politika „sremskog kralja“ Dragutina.

2. Naučni skupu Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini (organizator: Redakcija Gračaničkog glasnika i Institut za istoriju u Sarajevu; Gračanica 11. decembra 2010). Referat: Srednjovjekovna Bosna na stranicama Gračaničkog glasnika.

3. Manifestacija Dani Instituta za istoriju u Sarajevu (organizator: Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo. 17-18. decembra 2010). Refertat: Trgovina bosanskim robljem koncem XIII stoljeća.

4. Dijalog: Žena u srednjovjekovnoj Bosni (organiozator: Društvo za proučavanje historije srednjovjekovne Bosne; Sarajevo 29. novembra 2012). Referat: Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301.

5. Okrugli sto: 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine (organizator: Institut za istoriju u Sarajevu i Historijski muzej Bosne i Hercegovine; Sarajevo 14. maj 2013). Referat: Ropci u Bosni u XV stoljeću - otimanje i prodavanje ljudi.

6. Naučni skup: Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad (oraganizatori: Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Udruženje za modernu historiju; Mostar, 13-14. april 2018). Referat: Društveno-ekonomska historija u djelu Desanke Kovačević-Kojić.

7. Međunarodni naučni skup: Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku (organizator: Institut za historiju UNSA, 10-11. maj 2018). Referat: Crtice iz bosansko-dubrovačkih pravnih odnosa.