Dženita Sarač RujanacDženita Sarač Rujanac

E-mail: dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 03.03.1982.

Mjesto rođenja: Travnik


OBRAZOVANJE

- 1988-1996. - Osnovna škola u Donjem Vakufu.

- 1996-2000. - Opća gimnazija, Donji Vakuf.

- 2000-2004. - Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.

- 2006-2008. - Postdiplomski studij, Odsjek za historiju, smjer Historija Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeće.

- 10.11.2010. Odbranila magistarski rad “Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

- 9. 5. 2016. Odbranila doktorsku disertaciju "Politčka djelatnost Branka Mikulića od 1965. do 1988. godine" na Filozofskom fekultetu u Sarajevu.


STRANI JEZIK

Engleski jezik - aktivno znanje


RADNO ISKUSTVO

U Institutu za istoriju u Sarajevu zaposlena od 21. januara 2005. godine kao stručni saradnik za modernu historiju.

U januaru 2011. godine unapređena u zvanje višeg stručnog saradnika.

Naučnim saradnikom za oblast moderne historije u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu imenovana je u septembru 2016. godine.


BIBLIOGRAFIJA

I Knjige

1. Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012.


II Članci

1. Dženita Sarač, „Neuspjeh sekularizacije i jačanje religijskog identiteta početkom 1980-ih godina u Bosni i Hercegovini“. u: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka-zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju, 2009.

2. Dženita Sarač, „Migracije iz Bosne i Hercegovine u Sloveniju od 1945. do 2002. godine“. u: Znakovi vremena br. 39/40, Sarajevo: Ibn Sina, 2008.

3. Dženita Sarač, „Ajvatovica kao tradicija. Između nacionalnog i religijskog identiteta“. u: Anali Arhiva Federacije, knjiga 2. Sarajevo: Arhiv Federacije BiH, 2010.

4. Dženita Sarač Rujanac, „Položaj vjerskih zajednica i njihova djelatnost tokom 1980-ih godina u Bosni i Hercegovini“. u: Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti (Tihomir Cipek ur.). Zagreb: Biblioteka Srednji put, 2011.

5. Dženita Sarač Rujanac, „Rasprave o nacionalnom i religijskom identitetu u Sveskama Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa 1983-1990.“, u: Prilozi 41, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 147-183.

6. Dženita Sarač Rujanac, „Međa između nas i njih 1941. godine. Imaginarna granica u filmu Nož (1999)“, u: Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi: zbornik radova (Husnija Kamberović ur.). Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 197-215.

7. Dženita Sarač Rujanac, „Ajvatovica: A Bridge Between Traditional and National and Religious Identety“, in: History and Antropology, Vol. 24. No.1, Taylor & Francis Online, 2013, 117-136.

8. Dženita Sarač Rujanac, “Constructing the Nationalist Image and Confronting “Muslim nationalists”: The Lawsuit against Muslim Intellectuals in Sarajevo in 1983”, in: The Ambiguous Nation. Case Studies from Southeastern Europe in the 20th Century, Edited by Ulf Brunnbauer und Hannes Grandits, Sudosteuropaische Arbeiten, 151, Oldenbourg Verlag Munchen, 2013, 153-179.

9. Dženita Sarač-Rujanac, “Religion as Watershed of Nation”, in: National and European Identety in the Process of European integration: Thematic Proceedings (from International Conference, 28-29 june 2012, Belgrade), Edited by Pero Petrović, Milovan Radaković, Belgrade: Institute of International politics and Economics, 2013, 555-570.

10. Dženita Sarač-Rujanac, “Odnos bosanskohercegovačke političke elite prema vrijednostima ZAVNOBiH-a tokom 1970-ih i 1980-ih godina”, u: Historijska traganja, br. 12, Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 185-201.

11. Dženita Sarač-Rujanac, “'European Mecca' or Ajvatovica as a Sacred Places and a Turist Destination in a Bosnia and Herzegovina”, in: Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe. History, Religious Turism and Contemporary Trends, edited by Mario Katić, Tomislav Klarin, Mike McDonald. Graz: Studies on South East Europe, vol. 14. 2014. edited by Prof. Dr. Karl Kaser, 115-129.

12. Dženita Sarač Rujanac, „Predstave nove, savezne jugoslavenske vlade u emigrantskoj štampi 1986. godine. Pojam političke emigracije i organiziranje jugoslavenske političke emigracije 1945-1990. yurepresentationenimumbruch.files.wordpress.com

13. Dženita Rujanac, „Ajvatovica kroz historiju. Dvije prekretnice: 1947. i 1990. godina“-http://iitb.ba/content/ajvatovica-kroz-historiju-dvije-prekretnice-1947-i-1990-godine/676

14. Dženita Sarač Rujanac, „Prožimanje nacionalnog i religijskog. Bošnjačko iskustvo višeslojnosti identiteta“, u: Bošnjačka pismohrana, svezak 14, br. 40-41, Zagreb 2015. (157-173)

15. Dženita Sarač Rujanac, „Bosanskohercegovačka posebnost. Tragom jedne čuvene teze.“, u : Znakovi vremena, br. 74/75, Sarajevo: Naučnoistraživački institut IBN SINA, 2017, (217-245)


III Prikazi

1. Mark Mazower, Balkan- kratka povijest, Zagreb: Srednja Europa. 2003, 184 str. u: Prilozi 34. Sarajevo: Institut za istoriju, 2005.

2. Richard J. Crampton, Balkan poslije drugog svjetskog rata, Beograd: Clio. 2003, 510 str. u: Prilozi 35. Sarajevo: Institut za istoriju, 2006.

3. Raif Dizdarević, Vrijeme koje se pamti: Događaji i ličnosti, Sarajevo: Rabic. 2006, 472 str. u: Prilozi 36. Sarajevo: Institut za istoriju, 2007.

4. Nebojša Popov, Društveni sukobi - Izazov sociologiji. „Beogradski jun“ 1968., Beograd: Službeni glasnik. 2008, 310 str. u Prilozi, br. 37. Sarajevo: Institut za istoriju, 2008.

5. "Istorijsko ne staljinizmu": Zbornik radova. Okrugli sto istorijsko ne staljinizmu, Sarajevo, 28. juni 2008. godine, Sarajevo: Savez društava "Josip Broz Tito" u BiH. 2008, 306 str . u: Prilozi 38. Sarajevo: Institut za istoriju, 2009.

6. Jerzi Holzer, Komunizam u Europi; povijest pokreta i sustava vlasti, Zagreb: Srednja Europa, 2002. 214 str. u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XIV/I (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2010.

7. Sulejman Bosto, Tihomir Cipek (ur.), Kultura sjećanja: 1945. Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti. Zagreb: Biblioteka Srednji put, 2009.

8. Bahrudin Bijedić, Operacija "Leteći zmaj": progon jugoslovenskog diplomate na osnovu lažne optužbe. Sarajevo: Historijski arhiv Sarajevo, 2010. u: Prilozi 40. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011.

9. Mitja Velikonja, Titostalgija. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010. 182 str. u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2012.

10. Dino Mujadžević, Bakarić. Politička biografija. Zagreb: Plejada i Hrvatski institut za povijest-Podružnica Slavonski Brod, 2011, str. 382. u: Prilozi 41, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 316-319.

11. Dragan Markovina, Jugoslavenstvo nakon svega. Zemun: MostArt, 2015, 155. str, u: Prilozi 45, Sarajevo: Institut za historiju, 2016.

12. Ivo i Slavko Goldestein, Tito, Zagreb: Profil, 2015, 911 str, u: Prilozi 45, Sarajevo: Institut za historiju, 2016.

13. Branko Mikulić, Kobne godine, Sarajevu: Hrvatsko narodno vijeće BiH, Srpsko građansko vijeće-pokret za ravnopravnost u BiH, Vijeće bošnjačkih intelektualaca, 2016, str. 587. u: Behar-časopis za književnost i društvena pitanja, Zagreb, br. 135. mart 2017.

14. Jusuf H. Mujkić, Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV dokraja XX vijeka. Knjiga 4, Društveni procesi na prevazilaženju begovskih odnosa u agraru, Zavidovići: Općina Zavidovići, 2017, str. 208. u: Gračanički glasnik-časopis za kulturnu historiju br. 44., Gračanica, novembar 2017.


IV Učestvovanje na naučnim skupovima

1. Međunarodna konferencija „Historijski mitovi u zemljama nasljednicama Jugoslavije“ (Dubrovnik 16-18. Septembar 2004. ) Učestvovala sa radom Mit o Bosni i Hercegovini kao srpskoj zemlji u historiografiji 80-ih godina.

2. Međunarodna konferencija „(Post-) Yugoslav Migrations. State of research, New Approaches, Comparative Perspektives“ u organizaciji Osteuropa institut (OEI) pri Freien Universtitat Berlin i Berliner Kolleg fur Vergleichende Geschichte Europas (BKVGE). Učestvovala sa radom How Fellow Citizens become Immigrants: Bosnians in Slovenia.

3. Međunarodna konferencija „Nacionalni identitet Bošnjaka 1945-2008.” (Sarajevo 16. maja 20: 08.) u organizaciji Instituta za istoriju Sarajevo. Predstavila rad Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka 1980-1990.

4. Međunarodna radionica budućnosti „Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnost/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću” (Zagreb 10-13. aprila 2008.) u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Goethe instituta u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. Prezentirala rad pod nazivom Bošnjaci 1980-1990. Odnos nacionalnog i religijskog identiteta.

5. Savjetovanje „Arhivska stvarnost u Bosni i Hercegovini“ povodom obilježavanja dvanaest godina postojanja Arhiva Federacije BiH (Sarajevo 1-2.6. 2009.) u organizaciji Arhiva Federacije BiH. Na skupu predstavila rad Ajvatovica kao tradicija između nacionalnog i religijskog.

6. “Treća Post-jugoslavenska Mirovna akademija“ održana u Sarajevu od 18. do 27. jula 2010. godine. Pohađala kurs „Religija i nacionalizam“ čiji je voditelj i moderator bio prof. dr. Vjekoslav Perica.

7. Međunarodna radionica budućnosti „Izazovi sadašnjosti i vizije budućnosti u bivšoj Jugoslaviji“ (Sarajevo 29.9.-2.10. 2010.) u organizaciji Goethe instituta u Sarajevu. Učestvovala s radom pod naslovom Religijska pripadnost i religioznost u Bosni i Hercegovini 1980-ih godina.

8. Međunarodna naučna konferencija „Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi“ održana 23. i 24. juna 2011. u Konjicu i Mostaru u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjeka za historiju Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru i Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Učestvovala sa referatom Međa između „nas i njih“. Imaginarna granica u filmu Nož 1999.

9. „Četvrta Post-jugoslavenska Mirovna akademija“ održana u Sarajevu od 17. do 27. jula 2011. godine. Pohađala kurs „Jezik i ideologija“, a voditeljica kursa bila je prof. dr. Snježana Kordić.

10. Međunarodna radionica budućnosti "Sjećanja, opisivanja i identiteti: Prošlost, sadašnjost i budućnost u bivšoj Jugoslaviji" (Regensburg 28.9. -1.10. 2011.) u organizaciji Goethe-Instituta Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, Sveučilišta u Regensburgu i Južnoistočnog-Instituta u Regensburgu; Učestvovala sa radom Identitet i religija u Bosni i Hercegovini.

11. Međunarodna naučna konferencija "Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracija" (Beograd, 28-29. 6. 2012.) u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu Beograd; Učestvovala sa radom Religija kao vododijelnica nacija.

12. Okrugli sto: "ZAVNOBiH - pogledi iz nove perspektive." Organizator Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 20. 11. 2013. Učestvovala s referatom Odnos bosanskohercegovačke političke elite preme vrijednostima ZAVNOBiH-a tokom 1970-ih i 1980-ih godina.

13. Međunarodni simpozij „Odnos nacionalnog i religijskog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“ održan u Zagrebu 6. i 7. marta 2015. godine u organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” Sarajevo. Prezentirala rad Prožimanje nacionalnog i religijskog. Bošnjačko iskustvo višeslojnosti identiteta.

14. Doktorska radionica „Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti“ u organizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Filozofskog fakulteta, Odsjeka za povijest i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma koja je održana u Puli od 31. augusta do 3. septembra 2016. godine. Učestvovala s referatom „Jugoslovenska izuzetnost nasuprot bosanskohercegovačke posebnosti“.

15. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države“ (Zagreb, 12-13. decembar 2016.) u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti Zagreb. Prezentirala referat pod nazivom „Migracije i socijalističko samoupravljanje u Bosni i Hercegovini. Stvaranje novog čovjeka- žene u stalnom čekanju i muškaraca u stalnom odlasku“.

16. Treća međunarodna naučna konferencija „Socijalizam na klupi: KOMUNISTI I KOMUNISTIČKE PARTIJE: POLITIKE, AKCIJE, DEBATE“ (28. do 30. septembra 2017. godine) u organizaciji Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Filozofskog fakulteta i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Prezentirala referat „Branko Mikulić- paradigma socijalističkog sistema u Bosni i Hercegovini“ u okviru panela Biografije komunista.


V Predavanja

1. Religija i politika osamdesetih godina XX stoljeća, Tribina naučnoistraživačkog institua „Ibn Sina“, Sarajevo, 24.04.2013.