Aida Ličina RamićAida Ličina

Telefon: 033/217-263

E-mail: aida.licina-ramic@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 13. 12. 1984.

Mjesto rođenja: Sarajevo


OBRAZOVANJE

- 1991-1999. - Osnovna škola Aleksa Šantić u Sarajevu.

- 1999-2003. - Gimnazija Dobrinja u Sarajevu.

- Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju upisala sam školske 2003/2004. a diplomirala sam 11. decembra 2007. godine na temu Iseljavanje Bošnjaka iz Sandžaka i njihova integracija u Sarajevu od 1945. do 2005. godine.

- Školske 2008/2009. godine upisala postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu, Odsjek za historiju, Grupa - Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Odbranila magistarski na temu Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SR Bosne i Hercegovine (1974-1986) pod mentorstvom doc. dr. Edina Radušića 04. 02. 2013. godine.

- Školske 2012/2013. upisala doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za historiju.


STRANI JEZIK

Engleski jezik - aktivno znanje

Njemački jezik - pasivno znanje


RADNO ISKUSTVO

Od 28. 2. 2008. godine radi u Institutu za istoriju u Sarajevu. Pored redovnih obaveza obavlja funkciju sekretara Historijskih traganja. Redovna je članica Udruženja za modernu historiju (UMHIS) u Sarajevu.


BIBLIOGRAFIJA

I Članci

1. "Socijalistički period na stranicama Gračaničkog glasnika (1945-1991)." Gračaničkom glasniku br. 31. Gračanica, maj 2011. 215-220.

2. "Stipendiranje u Bosni i Hercegovini (1878-1990)". Historijska traganja br. 9. Sarajevo: Institut za istoriju. 2012, 31-64.

3. "Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SR Bosne i Hercegovine (1974-1986)." Historijska traganja br. 11. Sarajevo: Institut za istoriju. 2013, 9-127.

4. "Nagrada ZAVNOBiH-a – osnivanje, trajanje i značaj" Historijska traganja br. 12. Sarajevo: Institut za istoriju. 2013, 215-229.

5. "Ideologizacija mladih u Bosni i Hercegovini na primjeru Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (1974.-1986.)" Časopis za suvremenu povijest sv. 46, br. 3 Zagreb: Institut za istoriju. 2013, 215-229.


II Članci u koautorstvu:

Vera Katz, Aida Ličina Ramić - "Deset brojeva Historijskih traganja (2008-2012), časopisa Instituta za istoriju u Sarajevu". Historijska traganja br. 10. Sarajevo: Institut za istoriju. 2012, 233-258.


III Prikazi

1. Neđat Sulejmanpašić, Od Sarajeva do Bleiburga i povratak, ratni dnevnik 28. 12. 1944 – 11. 6. 1945, Zagreb, 2006, u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 36, Sarajevo 2007, 247-250.

2. Živojin Pavlović, Ispljuvak pun krvi, Beograd: Službeni glasnik - Biblioteka Otpori i zabrane. 140. u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2009, 298-300.

3. Igor Duda, Pronađeno blagostanje. Svakodnevni životi potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb: Srednja Europa. 2010. 421. u: Prilozi, Institut za istroriju u Sarajevu, br. 39. Sarajevo 2010, 252-255.

4. Husnija Kamberović, Prema modernom društvu, Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje. 2000. 214. u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sarajevo, 2010. 455-457.

5. Admir Mulaosmanović, Bihaćka krajina 1971-1991. Utjecaj politike i političkih elita na privredni razvoj, Sarajevo. Institut za istoriju. 2010. 159. u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 40. Sarajevo, 2011. 402-405.

6. Okrugli sto Iljas Hadžibegović ‒ čovjek, naučnik i pedagog, Sarajevo: 27. april 2011. Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Institut za istoriju u Sarajevu. u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 40. Sarajevo, 2011. 439-442.

7. Amra Čusto, Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. i 1992-1995. ̶ komparativna analiza, Sarajevo: Institut za istoriju, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. 2013, 142. u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, br. 42. Sarajevo, 2014. 282-284.


IV Učešće na naučnim skupovima

1. Istraživanje lokalne historiju u Bosni i Hercegovini (Gračanica, 10. i 11. 12. 2010) sa referatom Socijalistički period na stranicama Gračaničkog glasnika.

2. Dani Instituta za istoriju u Sarajevu (Sarajevo, 17. i 18. 12. 2010) sa referatom Kriteriji za dodjelu stipendija Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SRBiH.

3. Konferencija Bosna i Hercegovina 1941. godine: Novi pogledi (Konjic- Mostar, 23. i 24. 6. 2011) sa referatom Sjećanje na 1941: Obilježavanje dvostrukog jubileja Josipa Broza Tita.

4. ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive (Sarajevo, 20. 11. 2013) sa referatom Nagrada ZAVNOBiH-a.

5. Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995) (Mostar, 30. 10. 2013) sa referatom Sarajevo 1945. godine.

6. Socijalizam na klupi (Pula, 5-7. 12. 2013) sa referatom Ideologizacija mladih u SR BiH na primjeru Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SR BiH (1974-1986).

7. Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi) (Olovo, 19. 9. 2014) sa referatom Olovske novine kao izvor za istraživanje lokalne historije.

8. Socijalizam na klupi. Socijalizam: izgradnja i razgradnja (Socialism on the Bench. Socialism: Construction and deconstrusction) (Pula, 1-3. 10. 2015) sa referatom Svakodnevnica stanovnika Sarajeva u prvoj polovini 1970-ih godina..


V Autorizovani intervju

Kako se stipendiranjem gradio Titov kult, u: Novo vrijeme, 3. 5. 2013. br. 20-21.