Enter your keyword

Prilozi br. 11-12 (1975-1976)

Prilozi br. 11-12 (1975-1976)

godina XI-XII • Sarajevo 1975-1976 • broj 11-12 Redakcioni odbor: Dr PAVAO ANĐELIĆ Dr ZDRAVKO ANTONIĆ Dr NIKOLA BABIĆ Dr AHMED HADŽIROVIĆ Dr ADEM HANDŽIĆ Dr DŽEVAD JUZBAŠIĆ Glavni i odgovorni urednik: DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ Sekretar Redakcije: BORIS NILEVIĆ Za izdavača: Dr Zdravko Antonić Lektor i tehnički urednik: Muris Idrizović Korektori: Bahra Kozić i Bisera ...read more →
Uručena poklon izdanja CNS-a biblioteci Instituta

Uručena poklon izdanja CNS-a biblioteci Instituta

U četvrtak, 25. jula, Institut za historiju posjetio je Asmir Aljić, sekretar Centra za napredne studije (CNS) iz Sarajeva. Tom prilikom biblioteci Instituta uručen je vrijedan poklon koji sadrži 46 novijih izdanja CNS-a iz oblasti historije, politologije, književnosti i islamistike.

Dr. Sedad Bešlija posjetio predsjednika ANU BiH

Dr. Sedad Bešlija posjetio predsjednika ANU BiH

U srijedu, 24. jula, dr. Sedad Bešlija, v.d. direktora Instituta za historiju posjetio je akademika Miloša Trifkovića, predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o mogućnosti zaključenja općeg sporazuma o saradnji dvije ustanove i načinima saradnje u okviru aktuelnog programa obilježavanja 60 godina rada Instituta.